Záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru

Postupné kroky k záchraně a celkové rekonstrukci zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru v Doupovských horách probíhají ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště.

Barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal vystavět v letech 1731-1736 tehdejší vlastník panství Kysibl (Stružná) hrabě František Josef Černín podle plánů významného českého barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky na místě gotického kostela na terase nad vsí Svatobor (Zwetbau). Po začlenění vsi do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1954 byl původní bohatý mobiliář kostela rozvezen do kostelů po celé republice a prázdný objekt poté sloužil jako skladiště a postupně chátral, roku 1966 nakonec vyhořel. Na počátku 21. století byla provedena částečná rekonstrukce zdevastovaného kostela, byla dozděna závěrová stěna presbytáře a položena provizorní plechová střecha. Díky narušenému zdivu triumfálního oblouku a propadlé klenbě presbytáře se však kostel nadále nachází v havarijním stavu a hrozí zřícením.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/svatobor-kostel-nanebevzeti-panny-marie

Listopad 2016

V pátek 18. listopadu 2016 se ve zdevastovaném kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru uskutečnilo setkání s uznávaným a oceňovaným architektem Ing. arch. Janem Soukupem z Plzně, který se specializuje na obnovu sakrálních památek. Podle nabídky vypracované Architektonickou a projekční kanceláří Atelier Soukup OPL Švehla s.r.o. jsou náklady na stavební práce k zajištění nejohroženějších konstrukcí objektu v prostoru presbytáře vyčísleny na 3.300.000 Kč bez DPH. Práce by zahrnovaly statické zabezpečení a dozdění triumfálního oblouku a vynesení nového krovu včetně zastřešení. Hrubé odhady na zbývající práce do dokončení obnovy kostela činí asi 40 milionů korun.

Prosinec 2016

Na nádherné akci Živý betlém na farmě u Smržů v Lučinách v sobotu 17. prosince 2016, která se nesla ve svátečním rodinném duchu, náš spolek spolu s paní starostkou obce Doupovské Hradiště, Jarmilou Boškovou, poprvé představil místním občanům plány na záchranu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru a zahájení prací na celkové revitalizaci tamního hřbitova. Během tradiční adventní sbírky mezi návštěvníky byl vybrán finanční dar na aktivity spolku ve Svatoboru ve výši 17.037 Kč. Děkujeme za tuto podporu, velice si projeveného zájmu vážíme.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/dar-spolku-z-vanocni-sbirky-zivy-betlem-u-smrzu-v-lucinach/

Duben 2017

V průběhu měsíce dubna jsme prováděli ve spolupráci s firmou Vertical Images z Ostrova pozemní a leteckou foto a video dokumentaci a mapování areálu zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru, včetně přilehlé fary a nedalekého revitalizovaného hřbitova v rámci XVII. ročníku regionální soutěže Stavby Karlovarského kraje 2017.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/dokumentace-zachranenych-pamatek-pro-soutez-stavby-karlovarskeho-kraje-2017/

MÉDIA: Kostel ve Svatoboru se ocitl na pokraji zkázy, hrozí mu zřícení (idnes.cz, 21. května 2017)
MÉDIA: Obnova památek ve vsi Svatobor v Doupovských horách (TV Ostrov, 8. června 2017)

Červen 2017

Ve středu 14. června 2017 se ve Svatoboru uskutečnilo čtyřstranné jednání o postupu při záchraně zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie mezi Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, paní starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou, garantem území Mgr. Vladimírem Lokajíčekem z Národního památkového ústavu v Lokti a Lenkou Majerovou z oddělení památkové péče Městského úřadu Ostrov. Kromě kostela jsme si prohlédli samozřejmě také revitalizovaný hřbitov a další zájmové objekty v místě.

Na jednání zastupitelstva obce Doupovské Hradiště v pondělí 26. června 2017 odprezentovali členové spolku přítomným zastupitelům a občanům obce projekt „Záchrany kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru“ počítající s nutnou rekonstrukcí zdevastovaného kostela a obnovou dalších památek, tvořících původní podobu dnes z větší části zaniklé farní vsi v Doupovských horách.

Červenec 2017

V úterý 25. července 2017 jsme ve Svatoboru přivítali členy Muzejního spolku Žluticka v čele s MUDr. Hanou Hnykovou. Zájemcům o regionální historii jsme představili projekt záchrany ohroženého kostela Nanebevzetí Panny Marie a rovněž dosavadní postup při revitalizaci zdevastovaného hřbitova.

Říjen 2017

V polovině října 2017 bylo provedeno v rámci úprav prostranství kolem kostela vykácení dlouhodobě neudržovaných vzrostlých listnatých stromů rostoucích v těsné blízkosti kostela, které již korunami přerůstaly samotný objekt a svými větvemi narušovaly zděné konstrukce, vnější fasády a zastřešení kostela, a zároveň svými kořenovými systémy narušovaly konstrukci kamenné ohradní zdi včetně tělesa samotné terasy, na které kostel stojí. Dvě nejstarší a nejmohutnější lípy za závěrem kostela byly prořezány a jejich koruny redukovány. Po letech se tak znovu otevřel pohled na těleso monumentálního barokního kostela tyčícího se na kamenné terase na zaniklou vsí.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/uprava-prostranstvi-kolem-zdevastovaneho-kostela-ve-svatoboru/

Listopad 2017

Dne 1. listopadu 2017 byla zahájena veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru v Doupovských horách. Dárci mohou přispívat na transparentní účet č. 2501304829/2010, nebo do pokladničky na obecním úřadě Doupovské Hradiště v Lučinách čp. 1. Veškeré příspěvky dárců budou využity na odstranění havarijního stavu a rekonstrukci barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie s areálem bývalé fary a pokračování revitalizace zdevastovaného hřbitova ve vsi Svatobor. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/verejna-sbirka-na-opravu-kostela-ve-svatoboru/

Veřejná sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru

MÉDIA: Veřejná sbírka pomůže při obnově kostela, fary a hřbitova ve Svatoboru (PROPAMATKY.cz, 09. listopadu 2017)
MÉDIA: Veřejná sbírka má zachránit barokní kostel i s farou (Karlovarský deník, 09. listopadu 2017)
MÉDIA: Veřejná sbírka má zachránit barokní kostel i s farou (denik.cz, 10. listopadu 2017)
MÉDIA: Vzácnému kostelu ve Svatoboru hrozí zřícení, zachránit ho může sbírka (Petr Toman, idnes.cz, 29-11-2017)
MÉDIA: Vzácnému kostelu ve Svatoboru hrozí zřícení, zachránit ho může sbírka (Petr Toman, impuls.cz, 29-11-2017)
MÉDIA: Vzácnému kostelu ve Svatoboru hrozí zřícení (Petr Toman, MF Dnes, 29-11-2017)
MÉDIA: Vyhlásili sbírku na kostel ve Svatoboru (Rudolf Voleman, Právo, 01-12-2017)

Ve Svatoboru se nám podařilo objevit unikátní základní kámen zdejšího zdevastovaného farního kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1732!!! Základní kameny bývaly obvykle zazděny ve zdivu budovaných objektů. V případě kostela ve Svatoboru býval kámen vsazen pravděpodobně v některé ze zřícených konstrukcí obvodového zdiva, snad bývalé sakristie.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/unikatni-nalez-objev-zakladniho-kamene-kostela-ve-svatoboru/

MÉDIA: Objevili základní kámen kostela ve Svatoboru (Petr Toman, MF Dnes, 05-12-2017)
MÉDIA: Při záchraně svatoborského kostela objevili vzácný základní kámen (Petr Toman, idnes.cz, 10-12-2017)

Leden 2018

V pondělí 1. ledna 2018 si v rámci prvního ročníku novoročního výšlapu do Svatoboru zájemci prohlédli s výkladem zdevastovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie i nedaleký revitalizovaný hřbitov.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/novorocni-vyslap-pres-skalky-skritku-do-svatoboru/

MÉDIA: Spolek shání peníze na záchranu ohroženého kostela ve Svatoboru (Pavel Peňás, ČTK, 09-02-2018)
MÉDIA: Podaří se zachránit chátrající kostel, nebo nakonec spadne? (Václava Simeonová, denik.cz, 16-04-2018)

Květen 2018

Dne 3. května 2018 jsme ve Svatoboru spolu se známým publicistou a patriotem Karlovarska Ing. Stanislavem Wieserem a starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou natáčeli reportáž do pořadu Toulavá kamera České televize o záchraně areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem a obnově zdejší kulturní krajiny. Premiéra neděle 27. května 2018.

Záznam reportáže: Svatobor -Toulavá kamera, Česká televize. 27. 5. 2018/

Během sobotní brigády 12. května 2018 jsme areálem zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie provedli kolem 120 účastníků na jedné ze zastávek tradičního turistického pochodu z Andělské Hory na vrch Pustý zámek v Doupovských horách. Následně nás navštívily dámy ze spolku Přátelé kostela sv. Vavřince v Želině se svými německými přáteli a během dne několik dalších skupin návštěvníků.

VIDEO: Pochod Pustý zámek 2018

V pátek 25. května 2018 jsme ve Svatoboru uspořádali mimořádné prohlídky v rámci 10. ročníku celorepublikové akce Noc kostelů. V tajemné atmosféře uprostřed opuštěné krajiny Doupovských hor po dlouhých desetiletích znovu zářil do tmy nad zaniklou vsí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Až do půlnoci nás navštívilo více než 100 návštěvníků, které jsme areálem postupně provedli a nabídli menší občerstvení a posezení u ohně.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/noc-kostelu-2018-ve-svatoboru/

MÉDIA: Svatobor dostal šanci (Barbora Šmudlová, Mladá fronta Dnes, 09-05-2018)
MÉDIA: Svatoborský kostel dostal šanci, že neskončí jako zapomenutá ruina (Barbora Šmudlová, idnes.cz, 13-05-2018)
MÉDIA: Do Noci kostelů se zapojí také chátrající kostel v téměř zaniklé vsi Svatobor (Radio Proglas, 15-05-2018)
MÉDIA: Opuštěný svatoborský kostel na Noc kostelů odhalí svůj pohnutý příběh (Barbora Šmudlová, idnes.cz, 24-05-2018)

Červen 2018

Dne 21. června 2018 byla na zastupitelstvu Karlovarského kraje v bodě č. 37 „Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018“ krajskými zastupiteli schválena dotace na přípravné a projekční práce pro obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru ve výši 400.000 Kč. Projekt byl podpořen jednou z nejvyšších částek rozdělených v letošním roce.

Již následující pátek 29. června 2018 jsme na společné schůzce ve Svatoboru oficiálně zahájili práce na záchraně zdevastovaného kostela ve spolupráci s naším hlavním partnerem, předním českým odborníkem na sakrální stavby, architektem Ing. arch. Janem Soukupem z plzeňského Ateliéru Soukup Opl Švehla s.r.o.

Srpen 2018

Dne 2. srpna 2018 se ve Svatoboru uskutečnila koordinační schůzka ke zpracování projektu rekonstrukce a zahájení postupné záchrany zdevastovaného areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie s architektem Ing. arch. Janem Soukupem, ředitelkou územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romanou Riegerovou, garantem území Mgr. Vladimírem Lokajíčekem, obcí Doupovské Hradiště a Spolkem pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska.

V neděli 19. srpna 2018 proběhla u příležitosti 290. výročí obnovení samostatné farnosti ve Svatoboru v Doupovských horách znovu po více než 70 letech poutní slavnost při hlavním svátku zdejšího obnovovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie. Sváteční slovo pronesl pan farář P. Vladimir Müller ze Staré Role, jenž následně požehnal nově vytvořené fotokopii původního oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie. Poté následovaly komentované prohlídky celého areálu kostela s farou a hřbitovem.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/poutni-slavnost-nanebevzeti-panny-marie-ve-svatoboru/