Rekonstrukce podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého u Novosedel

Celková rekonstrukce rozvaleného podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého při silnici do Močidlece severovýchodně od Novosedel probíhá ve spolupráci s obcí Pšov.

Sochu sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora nechala zřídit v roce 1912 rodina dvorního rady Dr. Franze Schwarze z usedlosti čp. 25 na místě staršího kříže z 2. poloviny 19. století na bývalém rozcestí u mostku přes Hrádecký potok při levé straně silnice do Močidlece asi 600 m severovýchodně od vsi Novosedly (Nebosedl). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však přestala být socha udržována a postupně chátrala. Během 2. poloviny 20. století byl nakonec opuštěný a neudržovaný objekt rozvalen a vrcholová plastika patrně odstraněna. Celé okolí následně zarostlo náletovými křovinami. ástečně zasypaný a zarostlý rozvalený podstavec byl objeven v dubnu roku 2016 při mapování a terénní dokumentaci památek na Pšovsku v rámci tvorby regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/novosedly-socha-sv-jana-nepomuckeho

Říjen 2016

V neděli 30. října 2016 přistoupili členové spolku za pomoci zastupitele obce Pšov Jaroslava Sajdla ze Semtěše k záchraně nalezeného rozvaleného podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého. Nejprve byly vyřezány a vysekány náletové křoviny a celé prostranství vyčištěno. Vykopány byly všechny části pískovcového podstavce v těsném sousedství mohutného soklu, odhalené prvky byly následně očištěny, seskládány a objekt následně vztyčen v původní podobě v místě nálezu. Odhalený a znovuvztyčený podstavec si přijela prohlédnout rovněž starostka obce Pšov Ing. Radmila Houdková.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/podstavec-sochy-sv-jana-nepomuckeho-u-novosedel/

Léto 2017

V roce 2017 bylo přistoupeno k celkovému restaurování zchátralého pískovcového podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého. Objekt byl převezen do sochařského ateliéru Marcela Stoklasy v Nečtinech, kde byly jednotlivé části v průběhu léta zbaveny nečistot, znovu seskládány a slepeny. Vytvořena bude nová skleněná nápisová deska s českým pamětním nápisem. Realizaci akce hradí obec Pšov ze svého rozpočtu a po obnově bude plastika osazena na svém původním místě v krajině u Semtěše.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/restaurovani-zachranenych-drobnych-pamatek-z-psovska/

Září 2017

Na začátku září 2017 byl restaurovaný podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1912 instalován na původním místě při silnici z Novosedel do Močidlece na Pšovsku. Celkovou rekonstrukci objektu provedl sochař Marcel Stoklasa z Nečtin nákladem obce Pšov.