Otevíráme nepřístupné památky

Pro zájemce o historii a kulturní dědictví regionu z řad široké veřejnosti pořádáme cyklus mimořádných prohlídek dlouhodobě nepřístupných památek na Karlovarsku. Prohlídky vedou sami vlastníci objektů, nebo stavební historici, architekti, historici umění, archeologové a další odborníci, kteří zpracovávali historii daného objektu a jsou s ním důvěrně seznámeni. Návštěvníkům jsou tak během prohlídek zprostředkovány autentické výstupy jejich průzkumů.

Červen 2018

V neděli 10. června 2018 jsme návštěvníkům zpřístupnili dlouhodobě uzavřený, původně gotický kostel sv. Michaela Archanděla v Brložci u Štědré. Kostelem nás provázel pan František Pánek, starosta obce Štědrá, která se nedávno stala vlastníkem zchátralého objektu.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/otevreni-kostela-sv-michaela-archandela-v-brlozci/

Červenec 2018

V neděli 15. července 2018 jsme ve spolupráci s obcí Pšov otevřeli dlouhodobě nepřístupný kostel sv. Jiljí v Chlumu u Pšova. Objektem provázel stavební historik Ing. Jan Anderle za Západočeské univerzity v Plzni a archeolog Mgr. Jan Kožíšek ze společnosti Archaia Jih o.p.s. Během odpoledne nakonec dorazilo asi 50-60 návštěvníků.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/otevreni-nepristupneho-kostela-sv-jilji-v-chlumu/