Otevření nepřístupného kostela sv. Jiljí v Chlumu

Otevření kostela sv. Jiljí v Chlumu

V neděli 15. července 2018 odpoledne od 14.00 do 18.00 zpřístupnil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska v rámci cyklu mimořádných prohlídek nepřístupných památek na Karlovarsku ve spolupráci s obcí Pšov dlouhodobě uzavřený kostel sv. Jiljí ve vsi Chlum u Pšova, který v současnosti prochází postupnou rekonstrukcí.

Kostelem návštěvníky provedl stavební historik Ing. Jan Anderle, externí pedagog na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni a spoluzakladatel Klubu Augusta Sedláčka a odborné konference Dějiny staveb, který prováděl stavebně-historický průzkum zdejšího kostela. Se získanými poznatky právě dokončeného archeologického průzkumu kostela a jeho okolí poté zájemce seznámil archeolog Mgr. Jan Kožíšek, vedoucí plzeňského pracoviště společnosti ARCHAIA Jih o.p.s. Oběma tímto za jejich ochotu a vstřícnost velice děkujeme.

Během odpoledne nakonec dorazilo asi 50-60 návštěvníků. Zároveň děkujeme paní starostce Ing. Radmile Houdkové za umožnění mimořádné prohlídky a zajištění občerstvení v podobě kávy a vlastnoručně upečené bábovky

Původně gotický kostel sv. Jiljí z 1. poloviny 14. století stojí na návsi uprostřed vsi Chlum (Klum). První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z roku 1358. Během husitských válek byl kostel poškozen a následně byla zrušena zdejší farnost a kostel se stal filiálním ke kostelu ve Štědré. Znovu poničen byl kostel v průběhu třicetileté války a následně byl barokně obnoven. V roce 1758 byl poté pozdně barokně přestavěn a rozšířen o novou věž. Po roce 1945 však byl kostel opuštěn a postupně chátral. V roce 2016 byla zahájila obec Pšov postupnou celkovou rekonstrukci zdevastovaného kostela.

V interiéru kostela se nachází zbytky pozoruhodného jednotného raně barokního vnitřního zařízení z poloviny 17. století. V průběhu 2. poloviny 20. století byla totiž část poškozeného inventáře z důvodu opakujících se vloupání převezena do depozitáře. Kolem kostela se rozkládá zrušený hřbitov s torzy náhrobků z 19. a 20. století, obklopený ohradní zdí z lomového kamene.

Historie a popis kostela: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chlum-kostel-sv-jilji

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/otevreni-nepristupneho-kostela-sv-jilji-v-chlumu/
Twitter
SHARE

Napsat komentář