Dokumentace původního inventáře kostela ve Svatoboru

V souvislosti s postupnou záchranou a celkovou rekonstrukcí zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru v Doupovských horách mapujeme a dokumentujeme rovněž ztracené původní vnitřní vybavení kostela.

Původní bohatý barokní inventář farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru v Doupovských horách, na kterém pracovali například chebský sochař Johann Karl Stilp, kadaňský sochař Karel Waitzmann, malíř Peter Wenzl Perger z Vroutku, či významný český barokní malíř Josef Kramolín. V 50. letech 20. století po uzavření kostela a převedení do správy československé armády byl díky úsilí kněze P. Vojtěch Sádla mobiliář přenesen do kostelů v Rybářích, Sedleci a Plané u Tábora, varhany byly převezeny do pražského Klementina a zbývající mobiliář byl nakonec umístěn v depozitáři proboštství v Chlumu sv. Maří.

Sochy sv. Augustina a sv. Ambrože

Dne 10. srpna 2018 jsem v boční kapli v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže v Rybářích dokumentovali barokní vyřezávané sochy sv. Augustina a sv. Ambrože, osazené původně na hlavním oltáři farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru. Bíle štafírované dřevěné figurální plastiky světců v nadživotní velikosti (230 cm) se zlacením vytvořil v době kolem roku 1732 chebský sochař Johann Karl Stilp (1668–1735) původem z německého Waldsassenu. Kompozici soch v boční kapli na evangelijní straně lodi kostela před oltáříkem Panny Marie Pasovské, přeneseným z poutního kostela sv. Anny v Sedleci, doplňuje dřevěný krucifix, pocházející snad rovněž ze svatoborského kostela. Velice děkujeme za umožnění fotodokumentace panu faráři P. Romualdu Štěpánu Robovi z Římskokatolické farnostt v Rybářích.

Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie

Dne 15. srpna 2017 jsme v poutním kostele sv. Anny v Sedleci dokumentovali barokní obraz Nanebevzetí Panny Marie z doby kolem roku 1735 od malíře Petera Wenzela Pergera z Vroutku, který býval původně osazen na hlavním oltáři farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru. Obraz sem byl přenesen v 50. letech 20. století po začlenění vsi do vojenského újezdu díky úsilí tehdejšího faráře P. Vojtěcha Sádla z Rybář spolu s dalším mobiliářem zrušeného kostela. Snímek, který bude sloužit jako podklad pro kvalitní fotokopii obrazu v životní velikosti, pořídil náš dvorní fotograf Vlastimil Kováč. Velice děkujeme za umožnění nafocení obrazu Aloisi Kůrkovi ze Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci.

Varhany

Původní barokní varhany z kruchty kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru jsou od roku 1960 instalovány v Zrcadlové síni Klementina na Starém Městě v Praze. Varhany v kostele postavil v roce 1735 neznámý drážďanský varhanář za 300 zlatých. V letech 1762-1767 byly varhany pozdně barokně upravovány a dozdobeny, plzeňský varhanář Leopold Rausch tehdy přepracoval původní nástroj a vytvořil nový pozitiv varhan. Po uzavření kostela byly varhany v roce 1954 přeneseny varhanářským družstvem Igra Praha do metropole, kde byly po celkovém restaurování v letech 1959-1960 umístěny v Zrcadlové kapli Klementina. Tu projektoval patrně stejný architekt jako samotný kostel ve Svatoboru, tedy František Maxmilián Kaňka. Na svatoborské varhany se dosud hraje během tamních koncertů vážné hudby. Za poskytnutí fotografií varhan v Zrcadlové kapli děkujeme Národní knihovně ČR.

Základní kámen kostela

Ve Svatoboru se nám podařilo objevit unikátní základní kámen zdejšího farního kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1732!!! V horní části kamene je vysekána trojice křížů, znamení pro proběhlé požehnání ve jménu Trojice. Pod nimi je vysekán latinský nápis s citátem sv. Augustina s chronogramem na rok 1732: „LAPIS IStE SIt FVNDaMENtaLIS PERPEtVVS PETRA: qVE NOBIS SI(t) CHRIStVS“ (Kámen tento jest základním a věčným kamenem, tak jako nám jest [základním kamenem] Kristus). Poslední řádek je nečitelný.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/unikatni-nalez-objev-zakladniho-kamene-kostela-ve-svatoboru/

Kříž ze střechy věže

V roce 2017 se do Svatoboru po letech opět vrátil původní kovaný barokní kříž, který býval původně patrně osazen na vrcholu hrotnice zničené cibulové báně zvonové věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.