EDUKACE V PAMÁTKOVÉ PÉČI

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska se snaží působit na poli edukace v oblasti památkové péče. Pro zájemce o dokumentaci a obnovu památek a historii a místopis regionu z řad široké veřejnosti, studentů a pracovníků památkové péče připravuje ve spolupráci s odborníky řadu vzdělávacích programů a akcí. Spolek pořádá odborné konference a semináře, přednášky, výstavy, exkurze a odborné workshopy, v rámci mimořádných komentovaných prohlídek zpřístupňuje dlouhodobě nepřístupné památkové objekty a věnuje se publikační činnosti. Díky svému poslání a zaměření nabízí spolek studentům a dalším zájemcům možnost mimoškolních odborných praxí a odborného vedení a přípravy ke studiu na vysoké škole se zamřením na dokumentaci památek, historii, dějiny umění, archivnictví, architekturu, restaurování a dalších příbuzných oborů pod vedením zkušených pracovníků v oblasti památkové péče. Pro své členy zajišťuje spolek program dalšího vzdělávání.

Konference, přednášky, výstavy
Odborné workshopy
Otevíráme nepřístupné památky
Exkurze
Publikační činnost
Vzdělávání členů spolku