Odborné workshopy

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá specializované odborné workshopy pod vedením zkušených pracovníků v oblasti památkové péče a údržby krajiny seznamující účastníky s technologickými postupy při obnově a dokumentaci architektonických památek a jejich okolí. Cílem workshopů je získání praktických znalostí a dovedností v oblasti restaurování, rekonstrukce a specializované dokumentace památek a údržby krajiny. Během praktických ukázek si účastníci v rámci zapojení do reálné záchrany kulturního dědictví vyzkoušejí prezentované postupy. Workshopy jsou určeny pro širokou veřejnost, především pak pro členy zájmových spolků a dalších neziskových organizací, studenty historických a stavebních oborů, vlastníky historických objektů, pracovníky v památkové péči, řemeslníky, zájemce o regionální historii, zachránce památek ad.

Červenec 2018

Ve dnech 5. – 8. července 2018 uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska první workshop pod vedením zkušených pracovníků v oblasti památkové péče a údržby krajiny na téma revitalizace zaniklého hřbitova a obnova náhrobků. Během workshopu se nám podařilo znovuvztyčit asi 30 náhrobků, další tři desítky jsme nově vykopali a připravili na příští akci. Zároveň jsme upravili velkou část plochy hřbitova, odvezli nápisové desky a medailonky na slepení a pracovali na dokumentaci pohřbených osob.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/workshop-revitalizace-hrbitova-ve-svatoboru-5-8-7-2018/

Říjen 2018

Během prosluněné soboty 6. října 2018 jsme uspořádali na krásném vyhlídkovém místě u prastarého románského kostelíku sv. Vavřince v Želině nad Kadaní náš druhý workshop na téma revitalizace hřbitova a obnova a dokumentace náhrobků pro členy spřáteleného spolku Přátelé kostela sv. Vavřince v Želině a německého spolku Förderverein Seelau/Želina.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/workshop-na-hrbitove-u-kostela-sv-vavrince-v-zeline-u-kadane/