Obnova pomníku obětem 1. světové války v Lipoltově

Celková rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov (Lappersdorf) na území Vojenského újezdu Hradiště u příležitosti 100. výročí konce první světové války.

Pomník obětem 1. světové války byl postaven patrně ve 20. letech 20. století na okraji obecního lesa při cestě do Velichova na dolním severním okraji vsi. Autorem pamětní nápisové desky a snad i celého pomníku byl W. Wolf z Kyselky. Pomník byl zřízen na památku 14 padlých občanu vsi. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války a následném začleněním vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 přestal však být pomník udržován a postupně zchátral. Během 2. poloviny 20. století se stal opuštěný pomník terčem nejrůznějších vandalů. Zinková plastika orlice z vrcholu pomníku i reliéf hlavy vojáka byly odlomeny, nápisová desky byla rozbita na malé kusy. Okolí pomníku postupně zcela zarostlo náletovým porostem. V červnu roku 2004 bylo nejbližší okolí pomníku vyčištěno. V roce 2012 provedlo občanské sdružení Andělská Hora první záchranné práce na obnově zdevastovaného pomníku. Okolí objektu bylo vyčištěno, zbytky nápisové desky sejmuty a převezeny ke kompletaci. V okolním terénu i navršené zemině bylo následně během záchranných prací důkladně pátráno po zbylých úlomcích rozlámané desky.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/lipoltov-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Květen 2017

Dne 22. května 2017 proběhla v souvislosti s připravovanou obnovou terénní obhlídka a dokumentace pomníku obětem 1. světové války v Lipoltově za účasti předsedy Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska Jaroslava Vyčichla, přednosty Újezdního úřadu Hradiště podplukovníka Ing. Petry Vašíčka, ředitele karlovarské divize podniku Vojenské lesy a statky ČR Ing. Milana Suka, Ph.D. a kamenosochaře Marcela Stoklasy z Nečtin. Provedena byla fotodokumentace současného stavu zdevastovaného objektu a jeho základní zaměření. Na místě byl představen plánovaný harmonogram prací při rekonstrukci pomníku.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/terenni-obhlidka-pomniku-padlym-ve-vojenskem-ujezdu-hradiste/

Květen 2018

V pátek 4. května 2018 jsme s kameníkem Marcelem Stoklasou z Nečtin zahájili práce na celkové rekonstrukci pomníku, který byl očištěn od usazených nečistot a mikrovegetace a následně byly nově uspořádány okolní kameny do podoby alpinia před pomníkem.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/zahajeni-rekonstrukce-pomniku-padlym-v-zanikle-vsi-lipoltov/