Terénní obhlídka pomníků padlým ve Vojenském újezdu Hradiště

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U příležitosti 100. výročí konce první světové války připravuje Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska obnovu zdevastovaných pomníků padlým v zaniklých vsích Dlouhá (Langgrün) a Lipoltov (Lappersdorf) v Doupovských horách. Dne 22. května 2017 proto proběhla terénní obhlídka a dokumentace obou objektů na území Vojenského újezdu Hradiště za účasti přednosty Újezdního úřadu Hradiště podplukovníka Ing. Petry Vašíčka, ředitele karlovarské divize podniku Vojenské lesy a statky ČR Ing. Milana Suka, Ph.D. a kamenosochaře Marcela Stoklasy z Nečtin.

Pomník obětem 1. světové války v Dlouhé

Pomník obětem 1. světové války na památku 45 padlým z Dlouhé a okolních vsí stával na vrchu zvaném Heinberg nad levým břehem Lomnického potoka nad středem vsi. Pomník postavil v roce 1920 sochař Josef Böhm z Heřmanova u Teplé podle návrhu komise pro zřízení pomníku. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 19. září 1920 a průvodní řeč tehdy pronesl řídící učitel Josef Grund. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a začleněním vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 přestal však být pomník udržován a postupně zchátral. V průběhu druhé poloviny 20. století byl poté pomník rozvalen a rozlámán a kamenné nápisové desky se jmény obětí rozbity.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dlouha-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Pomník obětem 1. světové války v Lipoltově

Pomník obětem 1. světové války byl postaven patrně ve 20. letech 20. století na okraji obecního lesa při cestě do Velichova na dolním severním okraji dnes již zcela zaniklé vsi Lipoltov (Lappersdorf). Autorem pamětní nápisové desky a snad i celého pomníku byl W. Wolf z Kyselky. Pomník byl zřízen na památku 14 padlých občanu vsi. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a začleněním vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 přestal však být pomník udržován a postupně zchátral. Během 2. poloviny 20. století se stal opuštěný pomník terčem nejrůznějších vandalů. Zinková plastika orlice z vrcholu pomníku i reliéf hlavy vojáka byly odlomeny, nápisová desky byla rozbita na malé kusy. Okolí pomníku postupně zcela zarostlo náletovým porostem. V červnu roku 2004 bylo nejbližší okolí pomníku vyčištěno. V roce 2012 provedlo občanské sdružení Andělská Hora první záchranné práce na obnově zdevastovaného pomníku. Okolí objektu bylo vyčištěno, zbytky nápisové desky sejmuty a převezeny ke kompletaci. V okolním terénu i navršené zemině bylo následně během záchranných prací důkladně pátráno po zbylých úlomcích rozlámané desky.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/lipoltov-pomnik-obetem-1-svetove-valky

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/terenni-obhlidka-pomniku-padlym-ve-vojenskem-ujezdu-hradiste/
Twitter
SHARE

1 Komentář

  1. Milan Lasťovka

    Klobouk dolů před Vaší prací

Napsat komentář