Revitalizace hřbitovní aleje ve Svatoboru

Ošetření a celková revitalizace historické listnaté aleje z konce 19. století podél cesty stoupající od kostela Nanebevzetí Panny Marie k novému hřbitovu nad částečně zaniklou vsí Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách jako součást obnovy zdejší kulturní krajiny.

Smíšená lipovo-dubová listnatá lej byla vysázena někdy na konci 19. století podél cesty od farního kostela Nanebevzetí Panny Marie k nově založenému hřbitovu na návrší ve vsi Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách. Původně zde vedla cesta do dnes již zcela zaniklé vsi Stará Ves (Altdorf) ve Vojenském újezdu Hradiště. V horní části aleje stávala pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1767, která byla na podzim roku 2007 zachráněna a převezena do Andělské Hory, kde dnes po celkovém restaurování stojí na návsi pod kostelem. Po zrušení hřbitova po 2. světové válce a následném začlenění Svatoboru do nově vzniklého vojenského újezdu přestala být alej udržována a jednotlivé vzrostlé stromy jsou ve velmi špatném stavu.

Červen 2017

V červnu roku 2017 vypracoval člen našeho spolku, arborista Ing. Petr Fuka, dendrologický průzkum stromořadí a projekt s návrhem ošetření jednotlivých stromů, který bude sloužit jako podklad pro připravovanou revitalizaci aleje.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/dendrologicky-pruzkum-hrbitovni-aleje-ve-svatoboru/