Záchrana pískovcového kříže u Semtěše

Záchrana a celková rekonstrukce objeveného rozvaleného pískovcového kříže při zaniklé cestě do Žlutic v polích severovýchodně od Semtěše probíhá ve spolupráci s obcí Pšov.

Pískovcový kříž od toužimského sochaře Antona Mayera byl vztyčen v roce 1893 patrně na místě staršího kříže z 1. poloviny 19. století nad rozcestím při levé straně dnes již zaniklé cesty do Žlutic v polích asi 700 m severovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Během následné kolektivizace zemědělství došlo v důsledku scelování pozemků ke zrušení původní cesty kolem kříže. Během 2. poloviny 20. století byl nakonec opuštěný a neudržovaný objekt rozvalen a následně shrnut spolu se zeminou při rozšiřování sousedního pole. Celé okolí kříže poté zarostlo náletovými křovinami. Částečně zasypaný a zarostlý rozvalený podstavec kříže byl objeven v dubnu roku 2016 při mapování a terénní dokumentaci památek na Pšovsku v rámci tvorby regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/semtes-piskovcovy-kriz

Srpen 2016

V sobotu 20. srpna 2016 přistoupili členové spolku za pomoci MUDr. Hany Hnykové ze Spolku okrašlovacího Vladař, zastupitele obce Pšov Jaroslava Sajdla ze Semtěše a MUDr. Stanislava Širokého z Přílez k záchraně objektu. Vyřezány byly náletové křoviny a vykopány všechny části rozvaleného podstavce. Odhalené kameny byly následně očištěny, seskládány a objekt následně vztyčen na vyrovnaném soklu v místě nálezu. Znovu vztyčený podstavec kříže byl následně zdokumentován, přeměřen a rozluštěny vysekané historické nápisy. Vykopaný objekt si přijel prohlédnout rovněž archeolog Mgr. Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/zachrana-zapomenuteho-krize-u-semtese/

Léto 2017

V roce 2017 bylo přistoupeno k celkovému restaurování zchátralého podstavce pískovcového kříže. Objekt byl převezen do sochařského ateliéru Marcela Stoklasy v Nečtinech, kde byly jednotlivé části v průběhu léta zbaveny nečistot, znovu seskládány a slepeny. Vytvořen byl nový pískovcový vrcholový kříž latinského tvaru s pískovcovou figurální plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista a stylizovanou tabulkou v podobě svitku s nápisem „INRI“. Realizaci akce hradí obec Pšov ze svého rozpočtu a po obnově bude plastika osazena na svém původním místě v krajině u Semtěše.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/restaurovani-zachranenych-drobnych-pamatek-z-psovska/

Září 2017

Na začátku září 2017 byl obnovený pískovcový kříž od toužimského sochaře Antona Mayera z roku 1893 instalován na původním místě v lesíku při zaniklé cestě ze Semtěše do Žlutic. Celkovou rekonstrukci objektu provedl sochař Marcel Stoklasa z Nečtin nákladem obce Pšov.