Záchrana zapomenutého kříže u Semtěše

2016.08 Záchrana zapomenutého kříže u Semtěše_24

V sobotu 20. srpna 2016 členové Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska vykopali a znovu vztyčili rozvalený podstavec kříže z roku 1893 v hájku uprostřed polí při zaniklé cestě ze Semtěše do Žlutic. Do krajiny jsme tak vrátili další drobnou památku a postupně zaplňujeme bílá místa na mapách krajiny našeho regionu.

Kříž byl vztyčen v roce 1893 patrně na místě staršího kříže z první poloviny 19. století nad rozcestím při dnes již zaniklé historické cestě ze vsi Semtěš (Semtisch) do Žlutic. Autorem kříže byl sochař Anton Mayer z Toužimi, který vytvořil rovněž nedaleký Schimonův kříž a rovněž patrně i první vykopaný Michlův kříž u Lažan. Kříž v této poloze je zachycen již na mapě stabilního katastru z roku 1841, 2. vojenském mapování z let 1842-1853 i na 3. vojenském mapování z let 1869-1887.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Během následné kolektivizace zemědělství došlo v důsledku scelování pozemků ke zrušení původní cesty kolem kříže. Někdy během druhé poloviny 20. století byl nakonec opuštěný a neudržovaný objekt rozvalen a vrcholový kříž odlomen, celé okolí kříže zarostlo náletovými křovinami a kříž byl zapomenut. Podle vzpomínek semtěšské pamětnice po cestě chodili děti ještě v době po druhé světové válce do školy ve Žluticích, žádný kříž si však již nevybavuje. O zaniklém kříži při cestě do Žlutic se nezmiňuje ani žlutická rodačka Gertrud Träger ve své publikaci Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz z roku 1993, ani starší Heimatbuch des Kreises Luditz z roku 1971. Částečně zasypaný a zarostlý rozvalený podstavec kříže byl objeven v dubnu roku 2016 při mapování a terénní dokumentaci památek na Pšovsku v rámci tvorby regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska.

Členové spolku za pomoci MUDr. Hany Hnykové ze Spolku okrašlovacího Vladař, zastupitele obce Pšov Jaroslava Sajdla ze Semtěše a MUDr. Stanislava Širokého z Přílez nejprve vyřezali a vysekali náletové křoviny a celé místo rozvaleného kříže vyčistili. V těsném sousedství mohutného soklu, částečně viditelného nad terénem, byla odhalena horní část mohutného podstavce s dochovaným německým nápisem. Nízká středová část podstavce, na které byla objevena datace vzniku objektu a jméno jeho autora, se nacházela ve vertikální poloze při kmenu nedaleké břízy. Odhalené části podstavce byly poté očištěny, seskládány a objekt následně vztyčen na vyrovnaném soklu v místě nálezu.

Základová deska podstavce přes vytyčení několika sond nebyla prozatím nalezena, terén byl v okolí kamenných prvků druhotně navršen do mocnosti až 80 cm. Je možné, že tehdy již rozvalený kříž byl v minulosti spolu se zeminou a sesbíranými kameny shrnut zemědělskou technikou při rozšiřování sousedního pole. Původní místo kříže bude dohledáno při plánovaných úpravách terénu v rámci obnovy objektu. Ani za pomoci detektoru kovů se rovněž nepodařilo dohledat vrcholový kříž. Mohutný otvor v hlavě podstavce z poloviny vyplněný opracovaným pískovcem s lomovou plochou směrem do středu otvoru a „zdrsněný“ povrch hlavice okolo otvoru může naznačovat i možnost, že vrcholový kříž byl rovněž vysekán z pískovce.

Znovu vztyčený podstavec kříže byl následně zdokumentován, přeměřen a rozluštěny vysekané historické nápisy. Mohutný stupňovaný pískovcový podstavec kříže dosahuje celkové výšky 115 cm. Horní část podstavce o výšce 51 cm a ploše základny 50 x 28 cm je v horní profilované části se sesekanými hranami završen plošinou, ve které je situován otvor pro osazení vrcholového kříže. Na přední pohledové stěně horní části podstavce je vysekán německý prosebný nápis: „Gelobt sei / Jesus Christus / in Ewigkeit. / Amen!“ (Pochválen buď Ježíš Kristus na věčnost. Amen!). Na nízké, 24 cm vysoké, středové části podstavce o ploše základny 60 x 38 cm, s horní profilovanou částí se zkosenými hranami, je na přední pohledové straně vysekána datace: „1893“ a signatura: „Mayer Theusing“, odkazující na autora objektu, toužimského sochaře Antona Mayera. Základnu podstavce tvoří 40 cm vysoký sokl na obdélném půdorysu o rozměrech 70 x 50 cm, zdobený plastickým reliéfem se stylizovaným schématem skládaných kamenných kvádříků.

Vykopaný objekt si přijel prohlédnout rovněž archeolog Mgr. Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti. Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska bude nyní ve spolupráci s obcí Pšov pracovat na celkové obnově kříže a úpravě jeho okolí. Po úspěšné akci jsme se vydali prohlédnout si nedalekou barokní kapli Panny Marie na vrchu Bellhübel nad Žluticemi, jejíž celkovou obnovu v těchto týdnech provádí Spolek okrašlovací Vladař. Při návratu zpět jsme sledovali starou cestu hlubokou roklí bezejmenného potoka, která směřovala z údolí říčky Střely pod kaplí až na rozcestí mnoha sbíhajících se cest pod vykopaným křížem.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/zachrana-zapomenuteho-krize-u-semtese/
Twitter
SHARE

Napsat komentář