Zahájení revitalizace zdevastovaného hřbitova ve Svatoboru

Zahájení revitalizace zdevastovaného hřbitova ve Svatoboru

V neděli 2. října 2016 zahájil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska postupnou revitalizaci zaniklého hřbitova ve vsi Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách. Po vyřezání a vykácení zcela zarostlého prostoru hřbitova náletovými křovinami i vzrostlými stromy v následujících měsících dojde k dokumentaci desítek rozvalených náhrobků a vytvoření soupisu zde pohřbených občanů z širokého okolí. Práce probíhají ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště.

Katolický hřbitov s ohradní zdí z lomového kamene byl založen koncem 19. století při cestě do Staré Vsi na návrší nad farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie jihovýchodně nad vsí Svatobor (Zwetbau). V zadní části hřbitova se nacházel objekt márnice a kamenná studna. Nový hřbitov nahradil tehdy již nedostačující prostor kolem kostela. Hřbitov sloužil pro pohřby zemřelých občanů vsí zdejšího farního obvodu – Svatoboru, Beraního Dvora, Dolní Lomnice, Dubiny, Lučin, Mlýnské, Nové Kyselky, Staré Vsi a Šemnice. K hřbitovu vede stará lipová alej, ve které stávala pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého, nově instalovaná po rekonstrukci na návsi v obci Andělská Hora.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého vojenského újezdu Hradiště na počátku 50. let 20. století však přestal být nevyužívaný a nepřístupný hřbitov udržován. Plocha hřbitova následně postupně zcela zarostla náletovými křovinami i vzrostlými stromy, jednotlivé náhrobky byly rozvaleny. V posledních letech docházelo k cílené devastaci nápisových desek, plastik i samotných náhrobků nejrůznějšími vandaly.

Dne 1. ledna 2016 bylo zdejší území vyňato z Vojenského újezdu Hradiště a prostor bývalého hřbitova na pozemku p.č. 1137 spolu s přístupovou cestou a areálem zdevastovaného kostela s farou převeden do majetku nově vzniklé obce Doupovské Hradiště. Na bývalém hřbitově o celkové ploše asi 2149,44 m² dnes hustě rostou neprůstupné náletové křoviny a mezi nimi vzrostlé stromy. V jejich podrostu se nachází desítky zdevastovaných hrobů s rozvalenými náhrobky. Na hřbitově roste rovněž několik ovocných stromů, takže část plochy je rozryta divokými prasaty. Ohradní zeď je na mnoha místech narušena a rozvalena. Vstupní brána i márnice byly v minulosti zcela zbořeny.

Během deštivé neděle 2. října 2016 členové spolku během prvního setkání započali práce vysekáním samotné přístupové cesty a vytvořením operačního prostoru při vstupu na zcela zarostlou plochu hřbitova. Na místě se rovněž uskutečnilo setkání se starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou, se kterou jsme probrali cíle a postup prací. Paní starostka přislíbila maximální podporu a pomoc s odvozem vytěženého materiálu, jehož deponie byla vytvořena na vyčištěné ploše před vstupem na hřbitov. Při dalších setkáních bude pokračovat vykácení a čištění vlastní plochy hřbitova.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/zahajeni-revitalizace-zdevastovaneho-hrbitova-ve-svatoboru/
Twitter
SHARE

Napsat komentář