Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá od roku 2017 konferenci Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji – prezentace činnosti spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu. Mezi přednášejícími jsou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

První ročník koference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji proběhl ve čtvrtek 23. února 2017 v Informačním centru v podkroví zámku v Ostrově. Konferenci uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Domem kultury Ostrov. Záštitu nad konferencí převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová. Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/prvni-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/

Druhý ročník koference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji proběhl ve čtvrtek 8. února 2018 v zastupitelském sále Městského úřadu Ostrov na zámku v Ostrově. Konferenci uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Městem Ostrov a Domem kultury Ostrov. Záštitu nad konferencí opět převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová. Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/druhy-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/

Třetí ročník koference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji proběhl ve čtvrtek 14. února 2019 ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech – Dvorech. Konferenci uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Karlovarským krajem. Záštitu nad konferencí opět převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová. Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/treti-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/

Čtvrtý ročník koference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji proběhl v úterý 18. února 2020 ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech – Dvorech. Konferenci uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Karlovarským krajem. Záštitu nad konferencí převzala paní ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová. Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/ctvrty-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/

Pátý ročník koference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji proběhl po covidové pauze ve čtvrtek 23. února 2023 ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech – Dvorech. Konferenci uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Karlovarským krajem. Záštitu nad konferencí převzaly radní pro oblast kultury a památkové péče Karlovarského kraje Oľga Haláková a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Seznam prezentejucích na proběhlých ročnících konference:

Instituce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti
Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ústí nad Labem
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech Most, v.v.i.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Muzeum Karlovy Vary
Muzeum Sokolov
Muzeum Cheb
Městské muzeum Mariánské Lázně
Oblastní muzeum v Chomutově
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
Lesy ČR s.p., krajské ředitelství Karlovy Vary
Vojenské lesy a statky, divize Karlovy Vary

Obce

Město Horní Slavkov
Město Chodov
Město Loket
Město Luby
Město Ostrov
Město Teplá
Obec Kyselka
Obec Podhradí
Obec Pšov
Obec Sadov
Obec Štědrá
Obec Verušičky

Spolky

APPLAUSE Projects z. s.
Asociace Entente Florale CZ – Souznění z.s.
Asociace recentní archeologie z.s.
Bečovská botanická zahrada
Císařské lázně, p.o.
Destinační agentura Krušnohoří, z.s.
Hartenberg z.s.
Horní Hrad o.p.s.
Hornický spolek Solles Chodov
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Klub přátel Karlových Varů
Kostel Kozlov z.s.
Lázně Kyselka o.p.s.
Loketské zvony, z.s.
Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s
Obnova obce Prameny
Pod střechou, z. s.
Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci
Spolek okrašlovací Vladař
Spolek přátel města Kraslice
Spolek přátel města Ostrova
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska
Spolek za zachování hutě v Šindelové
Zámek Kopaniny, z.s.
ZO ČSOP Alter meles
Živý zámek Toužim z.s.

Řemeslníci

MgA. Michal Durdis, restaurátor
Daniel Granát, restaurátor
Karel Granát, restaurátor
Projektstav s.r.o.
Stavební huť Hartenberg
Umělecké kovářství Ivo Rudolf
Woodworking Inspiration s.r.o.

Přednášející

Ing. arch. Karel Adamec
Ing. Mgr. Petr Adamec
Lenka Augustová
Mgr. Ing. Jaromír Bartoš
Mgr. Miloš Bělohlávek
Mgr. Michal Beránek
PhDr. Vladimír Bružeňák
Mgr. Martin Cikán
Kamila Červenková
MgA. Michal Durdis
Daniel Granát
Karel Granát
Mgr. Jan Hasil Ph.D.
Bc. Petr Hasil
MUDr. Hana Hnyková
Ing. Radmila Houdková
Martin Hruška
Ing. Jiří Hrůza
Bc. František Hupka
Miroslav Irovský
Petr Jaška
Štěpán Javůrek
Martin Klepal
Bc. Roman Klouček
Mgr. Jiří Klsák
Libor Kočí
Ing. Drahomíra Kolmanová
Ing. Petr Krása
Jan Kreuzinger
Ing. Jan Kruliš
Vladimír Kříž
Aleš Labík
Jan Lebl
Bedřich Loos
Ladislav Ludvík
Ing. Václav Lupínek
Ing. Josef Macke
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
Jan Mašek
Mgr. Vladimír Melichar
Otakar Mika
Jiří Milt
Jan Mokrý
Michal Nedvídek
Marek Nesrsta
Mgr. David Otáhal
Ing. arch. Jaroslav Pachner
Mgr. Soňa Paleta
František Pánek
Miroslav Perout
Ing. Tomáš Petr
Luděk Písařík
Ludvík Poláček
Mgr. Filip Prekop
Bc. Lukáš Procházka
RNDr. Petr Rojík, Ph.D.
Ing. Michael Rund
Hugo Sedláček
Jiří Schierl
Ing. Jiří Šindelář
Bc. Roman Švec
Bc. Jan Tajer
Alexandr Terek
Oto Teuber
RNDr. Michal Urban, CSc.
Mgr. Martin Váňa
Jindřiška Váňová
Martina Vavřínová
Bc. Martin Volf
Ing. Martin Volný
Jaroslav Vyčichlo
Ing. Stanislav Wieser
Mgr. Lubomír Zeman

Mapa rozmístění příspěvků konference: