VRACÍME PAMÁTKY DO KRAJINY

2016.08 Záchrana zapomenutého kříže u Semtěše_24

Hlavním zájmem spolku jsou nejzapomenutější, nejopomíjenější a nejohroženější památky, které tvořily původně součást kulturní krajiny našeho regionu. Vyhledáváme památkové objekty, které se nacházají v havarijním stavu a hrozí jim celkový zánik. Zajímáme se rovněž o nejrůznější drobné památky, kříže, boží muka, pomníky, sochy, kapličky, či svaté obrázky, z části považováné za dávno ztracené, které stávaly podél dnes již zaniklých cest a na významných rozcestích a tvořily významné prvky krajině a součást každodenního života místních obyvatel. Během práce na tvorbě regionální internetové topografické encyklopedii Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska spojené s důkladnou terénní dokumentací památek při tvorbě soupisů pro jednotlivé oblasti bylo na původních místech pod nánosy zeminy lokalizováno několik rozvalených křížů či základů kaplí. Členové spolku se snaží obnovou těchto objektů znovu naplnit vyprázdněnou krajinu drobnými památkami, tak jak existovala ještě v první polovině 20. století a postupně zaplnit bílá místa na mapách krajiny našeho regionu. Do obnovy památek se snažíme zapojit dotčené obce, spolky a místní obyvatele a zvýšit tak jejich zájem o své okolí.

Dlouhá – pomník obětem 1. světové války
Lažany – Michlův kříž
Lipoltov – pomník obětem 1. světové války
Novosedly – socha sv. Jana Nepomuckého
Semtěš – pískovcový kříž
Svatobor – fara
Svatobor – kostel Nanebevzetí Panny Marie