Obnova pomníku obětem 1. světové války v Dlouhé

Celková rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá (Langgrün) na území Vojenského újezdu Hradiště u příležitosti 100. výročí konce první světové války.

Pomník obětem 1. světové války na památku 45 padlým z Dlouhé a okolních vsí stával na vrchu zvaném Heinberg nad levým břehem Lomnického potoka nad středem vsi. Pomník postavil v roce 1920 sochař Josef Böhm z Heřmanova u Teplé podle návrhu komise pro zřízení pomníku. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 19. září 1920 a průvodní řeč tehdy pronesl řídící učitel Josef Grund. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a začleněním vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 přestal však být pomník udržován a postupně zchátral. V průběhu druhé poloviny 20. století byl poté pomník rozvalen a rozlámán a kamenné nápisové desky se jmény obětí rozbity.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dlouha-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Květen 2017

Dne 22. května 2017 proběhla v souvislosti s připravovanou obnovou terénní obhlídka a dokumentace pomníku obětem 1. světové války v Dlouhé za účasti předsedy Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska Jaroslava Vyčichla, přednosty Újezdního úřadu Hradiště podplukovníka Ing. Petry Vašíčka a kamenosochaře Marcela Stoklasy z Nečtin. Provedena byla fotodokumentace současného stavu zdevastovaného objektu a jeho základní zaměření. Na místě byl představen plánovaný harmonogram prací při rekonstrukci pomníku.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/terenni-obhlidka-pomniku-padlym-ve-vojenskem-ujezdu-hradiste/