Obnova pomníku obětem 1. světové války v Dlouhé

Celková rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Dlouhá (Langgrün) na území Vojenského újezdu Hradiště u příležitosti 100. výročí konce první světové války.

Pomník obětem 1. světové války na památku 45 padlým z Dlouhé a okolních vsí stával na vrchu zvaném Heinberg nad levým břehem Lomnického potoka nad středem vsi. Pomník postavil v roce 1920 sochař Josef Böhm z Heřmanova u Teplé podle návrhu komise pro zřízení pomníku. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 19. září 1920 a průvodní řeč tehdy pronesl řídící učitel Josef Grund. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a začleněním vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 přestal však být pomník udržován a postupně zchátral. V průběhu druhé poloviny 20. století byl poté pomník rozvalen a rozlámán a kamenné nápisové desky se jmény obětí rozbity.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dlouha-pomnik-obetem-1-svetove-valky

Květen 2017

Dne 22. května 2017 proběhla v souvislosti s připravovanou obnovou terénní obhlídka a dokumentace pomníku obětem 1. světové války v Dlouhé za účasti předsedy Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska Jaroslava Vyčichla, přednosty Újezdního úřadu Hradiště podplukovníka Ing. Petry Vašíčka a kamenosochaře Marcela Stoklasy z Nečtin. Provedena byla fotodokumentace současného stavu zdevastovaného objektu a jeho základní zaměření. Na místě byl představen plánovaný harmonogram prací při rekonstrukci pomníku.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/terenni-obhlidka-pomniku-padlym-ve-vojenskem-ujezdu-hradiste/

Duben 2018

Během jarního víkendu 14.-15. dubna 2018 jsme po dlouhých jednáních zahájili přípravné práce k celkové obnově pomníku na vrchu Heinberg. Podařilo se nám zcela vyčistit vrchol kopce od náletových křovin a stromů, objekt zpřístupnit a připravit tak operační prostor k zahájení samotné rekonstrukce. Vyřezané dřeviny jsme shromáždili na několik hromad na úpatí kopce, odkud budou odvezeny k dalšímu zpracování.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/vycisteni-vrchu-heinberg-v-zanikle-vsi-dlouha-ve-vu-hradiste/

V neděli 29. dubna 2018 jsme za pomoci pařezové frézy celkově odstranili zbytky vyřezaných křovin a pařezy na terasách a přístupové cestě k obnovovanému pomníku na vrchu Heinberg u zaniklé vsi Dlouhá (Langgrün) v Doupovských horách na území Vojenského újezdu Hradiště.

V neděli 29. dubna 2018 jsme stihli také přátelské setkání s německými rodáky z dnes již zcela zaniklé vsi Dlouhá (Langgrün), které se uskutečnilo ve výletní restauraci Hubertus. Přítomným jsme představili postup obnovy tamního pomníku padlým, vyslechli si upřesňující informace i autentické příběhy z Dlouhé a obdrželi dosud nepublikované historické fotografie vsi. Na závěr jsme si vyměnili kontakty pro další výměnu informací a materiálů.

MÉDIA: Wird das Denkmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges in Langgrün wiederhergestellt? (Petr Rau, Karlsbader Zeitung, 04-2018)
MÉDIA: Obnova pomníku padlým v zaniklé vsi Dlouhá (Ivana Sedláčková, Horizont, Český rozhlas Plzeň, 09-06-2018)

Září 2018

V pátek 14. září 2018 jsme za pomoci pomocného lešení a řetězového kladkostroje znovuvztyčili rozvalený, zhruba 3,5 metru vysoký kamenný pomník obětem 1. světové války. Jednotlivé fragmenty rozlámaného objektu byly restaurátorem MgA. Michalem Durdisem sesazeny a slepeny. Zároveň jsme provedli celkovou úpravu návrší spojeno s opakovaným vyřezáním bujné vegetace.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/znovuvztyceni-pomniku-padlym-v-zanikle-vsi-dlouha/

Říjen 2018

V pátek 5. října 2018 jsme celkově očistili znovuvztyčený pomník od usazených nečistot a mikrovegetace a následně ošetřili ochranným postřikem.

MÉDIA: Pomníky se po letech chátrání dočkají obnovy (Barbora Šmudlová, MF Dnes, 06-10-2018)
MÉDIA: Dobové fotografie pomohou oživit památku na padlé obyvatele Sudet (Barbora Šmudlová, idnes.cz, 13-10-2018)