Kontakt

 

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

zapsaný dne 14. června 2016 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 7689

Jaroslav Vyčichlo (předseda)

vycichlo.jaroslav@gmail.com

Rosnice 4, 360 17 Karlovy Vary

+420 773 593 801

IČO 05106630

www.dokumentacepamatek.cz

fb