Záchrana Michlova kříže u Lažan

Záchrana a celková rekonstrukce objeveného rozvaleného Michlova kříže při zaniklé cestě do Komárova v polích jižně od Lažan probíhá ve spolupráci s obcí Štědrá.

Pískovcový kříž nechali vztyčit patrně v 90. letech 19. století manželé Josef a Franziska Michlovi z usedlosti čp. 38 na okraji svého pole u rybníku při tzv. Komárovské cestě (Kumerauer Strasse) ze Štědré do Komárova v polích asi 1,5 kilometru jižně od vsi Lažany (Laschin). Autorem kříže byl snad sochař Anton Mayer z Toužimi. V době před rokem 1945 o kříž pečovala rodina tehdejšího majitele usedlosti čp. 38 Alfreda Michla. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Během následné kolektivizace zemědělství došlo v důsledku scelování pozemků ke zrušení původní cesty kolem kříže. Během 2. poloviny 20. století byl nakonec opuštěný a neudržovaný objekt rozvalen a vrcholový kříž odlomen, celé okolí kříže zarostlo náletovými křovinami. Částečně zasypaný a zarostlý rozvalený podstavec kříže byl objeven v dubnu roku 2016 při mapování a terénní dokumentaci památek na Štědersku v rámci tvorby regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/lazany-michluv-kriz

Srpen 2016

V sobotu 6. srpna 2016 přistoupili členové spolku za pomoci starosty obce Štědrá Františka Pánka a soukromého zemědělce Pavla Širokého z Mostce k záchraně objektu. Vyřezány byly náletové křoviny a části rozvaleného podstavce vykopány a očištěny. Poškozený podstavec byl následně seskládán a vztyčen na upraveném původním základu. Při terénních úpravách byl v těsné blízkosti reliktů objektu objeven rozlámaný vrcholový kříž a část přední strany podstavce se začátkem věnovacího nápisu, která byla mechanicky odlomena při vylomení vrcholového kříže. Ve vzdálenosti asi 20 metrů byla v lesíku vykopána zrezlá litinová plastika Ukřižovaného Krista, kam byla patrně odhozena po rozvalení kříže. Znovu vztyčený kříž byl následně zdokumentován, přeměřen a rozluštěn poškozený věnovací nápis. Všechny objevené rozlámané části vrcholového kříže, plastika Krista a odlomená část podstavce byly poté převezeny do Štědré, kde budou dočasně uskladněny.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/znovuvztyceni-rozvaleneho-michlova-krize-u-lazan/