Znovuvztyčení rozvaleného Michlova kříže u Lažan

Znovuvztyčení rozvaleného Michlova kříže u Lažan_21

V sobotu 6. srpna 2016 zahájil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska svou činnost první akcí, během které byl vykopán a znovu vztyčen rozvalený kříž v lesíku u rybníku při zaniklé cestě ze Štědré do Komárova na katastru vsi Lažany (Laschin). Hlavním zájmem spolku jsou právě nejzapomenutějšími a nejopomíjenější památky, které tvořily původně součást kulturní krajiny našeho regionu. Jejich obnovou se snažíme znovu naplnit vyprázdněnou krajinu drobnými památkami, tak jak existovala ještě v první polovině 20. století.

Pískovcový kříž nechali vztyčit patrně na počátku 20. století při tzv. Komárovské cestě (Kumerauer Strasse) na okraji svého pole manželé Josef a Franziska Michlovi z usedlosti čp. 38 v Lažanech zvané „bei untan Biatzka“. Autorem kříže byl snad toužimský sochař Neumann, který v roce 1919 vytvořil rovněž Kauerův kříž ve Štědré. V době před rokem 1945 o kříž pečovala rodina tehdejšího majitele usedlosti čp. 38 Alfreda Michla. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Během následné kolektivizace zemědělství došlo v důsledku scelování pozemků ke zrušení původní cesty kolem kříže. Během druhé poloviny 20. století byl nakonec opuštěný a neudržovaný objekt rozvalen a vrcholový kříž odlomen, celé okolí kříže zarostlo náletovými křovinami a kříž byl zapomenut.

Částečně zasypaný a zarostlý rozvalený podstavec kříže byl objeven v dubnu roku 2016 při mapování a terénní dokumentaci památek na Štědersku v rámci tvorby regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska. O zaniklém kříži při cestě do Komárova se zmiňovala žlutická rodačka Gertrud Träger ve své publikaci Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz z roku 1993 i starší Heimatbuch des Kreises Luditz z roku 1971. Kříž v této poloze byl zachycen na aktualizované mapě 3. vojenského mapování z předválečného období.

Členové spolku za pomoci starosty obce Štědrá Františka Pánka a soukromého zemědělce Pavla Širokého z Mostce nejprve vyřezali a vysekali náletové křoviny a celé místo rozvaleného kříže vyčistili. Části podstavce byly vykopány a odhaleny základová „deska“, tvořená vyskládanými kameny z místního svoru, která určily původní místo kříže. Při terénních úpravách byly v těsné blízkosti reliktů objektu objeveny části rozlámaného vrcholového pískovcového kříže a část přední strany podstavce se začátkem věnovacího nápisu, která byla mechanicky odlomena při vylomení vrcholového kříže. Ve vzdálenosti asi 20 metrů byla v lesíku detektorem kovů nalezena a vykopána zrezlá litinová plastika Ukřižovaného Krista, kam byla patrně odhozena po rozvalení kříže. Odhalený podstavec byl poté očištěn, seskládán a následně vztyčen na upraveném původním základu.

Znovu vztyčený kříž byl následně zdokumentován, přeměřen a rozluštěn poškozený věnovací nápis. Podstavec kříže dosahuje celkové výšky 105 cm. Základnu tvoří 40 cm vysoký sokl zdobený plastickým reliéfem se stylizovaným schématem skládaných kamenných kvádříků. Na přední straně horní stupňované části podstavce je vysekán německý věnovací nápis: „Erichtet zur / Ehre Gottes / von / Josef u. Franziska / Michl / aus Laschin No. 38 …“ (Zřízeno ke slávě Boží Josefem a Franziskou Michlovými z Lažan čp. 38). Na rozšířené spodní části horního dílu podstavce pak vysekán německý nápis: „Der Du auf diesem Wege gehts, / auch dieser führt den Tod Dich näher, / …“ další dva již špatně čitelné řádky Trägerová interpretuje zčásti jistě nepřesně jako: „schau nicht nur aufs Kreuz, / sondern zu Gott noch viel höher!“ (Ty, který kráčíš po této cestě, což tě také přibližuje smrti, nedívej se pouze na kříž, nýbrž k Bohu ještě mnohem výše!). Nápis bude muset být upřesněj až při budoucím restaurování objektu.

Na pravé boční straně horní části podstavce je vysekán nápis, který jsme četli jako: „Theusing“ (Toužim), odkazující snad na autora objektu, sochaře Neumanna z Toužimi. Na vrcholu podstavce býval osazen dnes zcela rozlámaný, asi 60 cm vysoký vrcholový pískovcový kříž s jetelovým zakončením ramen. Na křížení ramen bývala na trnu osazena 25 cm vysoká, litinová plastika Ukřižovaného Ježíše Krista a nad ní vysekán nápis „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský).

Všechny objevené rozlámané části vrcholového kříže, plastika Krista a odlomená část podstavce byly poté převezeny do Štědré, kde budou dočasně uskladněny. Nyní budeme ve spolupráci s obcí pracovat na restaurování kříže a úpravě jeho okolí.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/znovuvztyceni-rozvaleneho-michlova-krize-u-lazan/
Twitter
SHARE

Napsat komentář