Kampanologický průzkum zvonového fondu na Karlovarsku

Zvony Karlovarska

Projekt pod vedením historika Miloše Bělohlávka z našeho spolku, zaměřený na dokumentaci a výzkum zvonového fondu ve zvonicích a zvoničkách kostelů na území okresu Karlovy Vary, který navazuje na jeho mapování zvonů na Sokolovsku.

Základem kampanologického průzkumu bude mapování a terénní dokumentace současného stavu dochovaného zvonového fondu v kostelech na Karlovarsku. Výsledky dokumentace budou následně porovnány s archivními prameny s ohledem na prvoválečné a druhoválečné rekvizice a přenášení zvonů v souvislosti s uzavíráním a rušením některých kostelů před rokem 1989. Výstupem projektu bude ucelený soupis dochovaných i ztracených zvonů a jejich souborů pro jednotlivé kostely na území celého Karlovarska, doplněný o historii, popis a fotodokumentaci jednotlivých zvonů.

Bor, kostel sv. Máří Magdalény

Dne 28. března 2018 jsme provedli první terénní dokumentaci zvonů v rámci projektu. Ve zvonovém patře věže raně gotického kostela sv. Máří Magdalény v Boru se dochoval vzácný zvon Gloria z doby před rokem 1400 s dolním průměrem 0,83 m a výškou rovněž 0,83 m. Zvon je opatřen v horní části pláště latinskou legendou v 9 cm širokém pásu s dvojitým okrajem: „GLORIA VENI CU(M) PA(CE), OR(AT)E +“. Jako interpunkce je po prvních dvou slovech použit skloněný stejnoramenný kříž opsaný kruhem a osmiboká hvězda, na konci pak stejnoramenný kříž a osmilistá rozeta. Plášť zvonu je hladký, bez plastické výzdoby. Na srdci zvonu je vyryta trojice křížů a číslice 999, podle některých autorů značící snad letopočet. Na druhé prázdné hlavě ve zvonici býval zavěšen zvon Panny Marie z roku 1514, který byl patrně zrekvírován za druhé světové války. Zvon o průměru 0,53 m býval vysoký 0,535 m. Úzký pás na horním okraji pole zvonu nesl legendu: „+ O Maria + pit + got + vor + uns + MCCCCCXIIII“. V krovu jehlancové střechy věže jsou dnes instalovány dva gongy s elektonickým časovým odbíjením.

Brložec, kostel sv. Michaela Archanděla

V rámci kampanologického průzkumu jsme zdokumentovali stav dochovaného zvonového fondu zchátralého kostela sv. Michaela Archanděla v Brložci. Ve zvonovém patře věže kostela je na železné traverze s kladkostrojem zavěšen pseudogotický zvon z roku 1868 od zvonaře Johanna Grasmayra z Wiltenu u Innsbrucku. Na plášti zvonu jsou vyvedeny plastické reliéfy čtveřice světců a německý pamětní nápis: „GEGOSSEN VON JOH. GRASMAYR / IN WILTEN BEI INNSBRUCK 1868.“ Plášť zvonu je zdoben pásy s gotizujícími kružbami a rozvilinami. Korunu zvonu zdobí plastické korunované hlavičky andílků. Sousední prostor na zvonové stolici vzpěradlového typu je prázdný. Během 1. světové války byly totiž zrekvírovány dva ze tří původních zvonů kostela. V roce 1928 byly proto vysvěceny nové zvony, které však byly opět zabaveny za 2. světové války.