Zpřístupnění unikátních Lučinsko-svatoborských vodopádů

Připravované vyčištění a zpřístupnění unikátních Lučinsko-svatoborských vodopádů v Doupovských horách ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště.

Na soutoku Svatoborského a Lučinského potoka asi 2 kilometry jihozápadně od Svatoboru se nachází v České republice unikátní společné vývařiště pod vodopády. Lučinský vodopád je vysoký asi 2 metry a jeho průměrný průtok je 180 l/s, svatoborská část vodopádu dosahuje výšky 3,5 metru s průměrným průtokem 35 l/s. Pod dvojvodopádem se nachází 20 metrů dlouhá a 3-4 metry vysoká soutěska.

Březen 2018

Na jaře roku 2018 jsme s redaktorem Pavlem Hallou z Českého rozhlasu Plzeň natáčeli reportáž o unikátních Lučinsko-svatoborských vodopádech a jejich plánovaném zpřístupnění do pořadu Česko – země neznámá.

MÉDIA: V Doupovských horách jsou unikátní Lučínsko-svatoborské vodopády. Vytvářejí dva potoky (Pavel Halla, Český rozhlas Plzeň, rozhlas.cz, 02. dubna 2018)