Dějiny farní vsi Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách

Studiem archivních pramenů postupně skládáme střípky z historie farní vsi Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách i celé farnosti. Teprve postupným poznáním dějin a osudů místa dokážeme posoudit jeho význam a zvolit správný a citlivý přístup k jeho obnově.

Založení nového hřbitova ve Svatoboru

V pamětní knize svatoborské farnosti z let 1840-1951 jsme dohledali zprávu o založení a vysvěcení nového hřbitova v roce 1892, v zápisu v matrice zemřelých z let 1868-1897 (Sterb Matrikel für Schömnitz, Eichenhof, Hamelhof u Sauerbrunn. Tonus V. ab Anno 1869-1897) jsme následně ztotožnili první zde pohřbenou, paní Marii Annu Himmel ze Šemnice čp. 23.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/zalozeni-hrbitova-ve-svatoboru/

Seznam farářů římskokatolické farnosti Svatobor

Miloš Bělohlávek zpracoval na základě údajů z pamětních knih svatoborské farnosti kompletní seznam farářů římskokatolické farnosti Svatobor od založení v roce 1728 až do konce druhé světové války.

Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/seznam-fararu-rimskokatolicke-farnosti-svatobor/