Členství

2016.08 Záchrana zapomenutého kříže u Semtěše_24

SPOLEK PRO DOKUMENTACI A OBNOVU PAMÁTEK KARLOVARSKA sdružuje zájemce o historii, architektonické dědictví a kulturní krajinu Karlovarského kraje a osoby se vztahem k místu domova, touhou po jeho poznání a ochotou dobrovolnou činností pomáhat navracet regionu jeho původní podobu. Členy spolku jsou rovněž studenti, amatérští badatelé a odborní pracovníci z oblasti památkové péče a přidružených oborů – dokumentace památek, historie, architektura, restaurátorství, archivnictví, arboristika, kulturní historie, ekologie apod.

Členem spolku se může stát jak fyzická osoba starší 15 let, tak právnická osoba, která souhlasí se jeho stanovami a cíli a je ochotna podílet se na činnosti spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

Nepsaným pravidlem pro přijetí nového člena je jeho aktivní účast alespoň na jedné akci či brigádě spolku, na které se zájemce seznámí s podobou činnosti spolku. Vzájemně si tak předem představíme představy o členství ve spolku.

Členský příspěvěk činí 500 Kč na kalendářní rok.


Přihláška za člena Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ke stažení: