PEČUJEME O KULTURNÍ KRAJINU

Revitalizace zdevastovaného hřbitova ve Svatoboru

Provádíme revitalizaci neudržovaných ploch v okolí kulturních památek a jejich následnou údržbu, vysekávání zarostlých drobných památek, revitalizaci zaniklých hřbitovů, obnovu historických cest či bývalých oblíbených výletních míst v intravilánu i extravilánu obcí a vsí na území Karlovarského kraje. Naší specializací bude údržba těžko dostupných míst za pomoci horolezecké techniky, skalních ostrohů hradních zřícenin, rozhleden apod. Členové spolku se snaží revitalizací a následnou údržbou postupně obnovovat historickou kulturní krajinu, zpřístupnit často zcela zapomenuté památky našeho regionu a zajistit jejich prezentaci a atraktivnost pro návštěvníky. Z našeho pohledu dojde úpravou a údržbou okolí zchátralých památek ke zvýšení zájmu o jejich ochranu oproti stavu, kdy jsou zapomenuty v nepropustných křovinách. Do revitalizace a především následné údržby okolí památek se snažíme zapojit dotčené obce, spolky a místní obyvatele, kteří v dané krajině žijí a pracují.

Rekultivace lokality zaniklého hradu na Kostelní Horce u Bražce
Revitalizace hřbitovní aleje ve Svatoboru
Revitalizace zdevastovaného hřbitova ve Svatoboru
Zpřístupnění unikátních Lučinsko-svatoborských vodopádů