DOKUMENTUJEME DĚDICTVÍ REGIONU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jedním z dalších hlavní cílů Spolku je dokumentace památek a kulturního dědictví Karlovarského kraje. Pořizujeme soupisy památek v krajině, provádíme jejich terénní dokumentaci, měření, či fotodokumentaci. Pátráme po historii jednotlivých míst regionu i osudech zdejších obyvatel. Naše výstupu předáváme široké veřejnosti ve formě regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska a nová zjištění poskytujeme rovněž zájmovým sdružením, místním samosprávám i odborným organizacím. Jsme přesvědčeni, že poznáním historie a hodnoty památkových objektů a kulturní krajiny, dojde mezi zdejšími obyvateli k zvýšení zájmu o kulturní dědictví regionu a jeho ochranu. Protože člověk chrání pouze to, v čem shledává hodnotu, nebo naopak hodnotné neničí.

Dějiny farní vsi Svatobor (Zwetbau) v Doupovských horách
Dokumentace původního inventáře kostela ve Svatoboru
Kampanologický průzkum zvonového fondu na Karlovarsku