Projekty

VRACÍME PAMÁTKY DO KRAJINY

Hlavním zájmem spolku jsou nejzapomenutější a nejopomíjenější památky, které tvořily původně součást kulturní krajiny našeho regionu a z části jsou dnes považovány za dávno ztracené. Nejrůznější kříže, boží muka, pomníky, sochy, kapličky, či svaté obrázky stávaly podél dnes již zaniklých cest a na významných rozcestích a tvořily významné prvky krajině a součást každodenního života místních obyvatel. Během práce na tvorbě regionální internetové topografické encyklopedii Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska spojené s důkladnou terénní dokumentací památek při tvorbě soupisů pro jednotlivé oblasti bylo na původních místech pod nánosy zeminy lokalizováno několik rozvalených křížů či základů kaplí. Členové spolku se snaží obnovou těchto objektů znovu naplnit vyprázdněnou krajinu drobnými památkami, tak jak existovala ještě v první polovině 20. století a postupně zaplnit bílá místa na mapách krajiny našeho regionu. Do obnovy památek se snažíme zapojit dotčené obce, spolky a místní obyvatele a zvýšit tak jejich zájem o své okolí.

 

PEČUJEME O KULTURNÍ KRAJINU

Provádíme revitalizaci neudržovaných ploch v okolí kulturních památek a jejich následnou údržbu, vysekávání zarostlých drobných památek, revitalizaci zaniklých hřbitovů, obnovu historických cest či bývalých oblíbených výletních míst v intravilánu i extravilánu obcí a vsí na území Karlovarského kraje. Naší specializací bude údržba těžko dostupných míst za pomoci horolezecké techniky, skalních ostrohů hradních zřícenin, rozhleden apod. Členové spolku se snaží revitalizací a následnou údržbou postupně obnovovat historickou kulturní krajinu, zpřístupnit často zcela zapomenuté památky našeho regionu a zajistit jejich prezentaci a atraktivnost pro návštěvníky. Z našeho pohledu dojde úpravou a údržbou okolí zchátralých památek ke zvýšení zájmu o jejich ochranu oproti stavu, kdy jsou zapomenuty v nepropustných křovinách. Do revitalizace a především následné údržby okolí památek se snažíme zapojit dotčené obce, spolky a místní obyvatele, kteří v dané krajině žijí a pracují.

 

DOKUMENTUJEME DĚDICTVÍ REGIONU

Jedním z dalších hlavní cílů Spolku je dokumentace památek a kulturního dědictví Karlovarského kraje. Pořizujeme soupisy památek v krajině, provádíme jejich terénní dokumentaci, měření, či fotodokumentaci. Pátráme po historii jednotlivých míst regionu i osudech zdejších obyvatel. Naše výstupu předáváme široké veřejnosti ve formě regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska a nová zjištění poskytujeme rovněž zájmovým sdružením, místním samosprávám i odborným organizacím. Jsme přesvědčeni, že poznáním historie a hodnoty památkových objektů a kulturní krajiny, dojde mezi zdejšími obyvateli k zvýšení zájmu o kulturní dědictví regionu a jeho ochranu. Protože člověk chrání pouze to, v čem shledává hodnotu, nebo naopak hodnotné neničí.

 

EDUKACE A PROPAGACE PAMÁTKOVÉ PÉČE

První ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji