První ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve čtvrtek 23. února 2017 proběhl v Informačním centru v podkroví zámku v Ostrově první ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, který uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Domem kultury Ostrov. Obsahem konference byla prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2016.

Záštitu nad konferencí převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Smyslem setkání bylo prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference bylo rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazněly přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, či rozsáhlých rekonstrukcí hradů a zámků. Posluchači se dozvěděli o významných archeologických výzkumech a zajímavých nálezech v našem regionu, ale také podrobnosti o zpřístupňování hornických památek a starých dolů. Představeny byly postupy při rekonstrukcích historických měšťanských domů, rozhledny, záchraně technických památek, nebo objektů bývalého lázeňského areálu. Zajímavé bylo rovněž povídání o obnově starých historických cest a drobných památek v znovuobjevované kulturní krajině. Členům spolků, majitelům památkových objektů i laické veřejnosti byly jistě přínosem příspěvky odborných pracovníků o legislativě a edukaci v oblasti památkové péče.

Mezi přednášejícími byly pracovníci regionálních muzeí, Národního památkového ústavu, Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference byla tematicky zaměřena především na regionální památky oblasti Karlovarska, Sokolovska a Chebska a památkou péči, její význam však jistě přesáhl rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Poděkování patří všem přednášejícím i návštěvníkům z řad spolků, obcí a institucí, působících na poli památkové péče ze všech koutů Karlovarského kraje. Zájem předčil všechna očekávání a konferenci navštívilo přes 120 lidí. Akce je pro svůj přínos plánována i v následujících letech a setkávání odborníků i veřejnosti z oblasti památkové péče v Karlovarském kraji se, doufejme, stane vítanou tradicí se stejně neutuchajícím zájmem publika.

Ke stažení: TZ První ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

Seznam přednášejících:

Obnova kostela sv. Václava v Radošově
Aleš Labík, starosta, Obec Kyselka

Péče o hornické památky a jejich prezentace na příkladech dolu Jeroným u Rovné a Štoly č.1 v Jáchymově
Ing. Michael Rund, ředitel, Muzeum Sokolov

Obnova drobných památek a tvorba turistických tras v krajině Žluticka
MUDr. Hana Hnyková, Spolek okrašlovací Vladař

Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary 2016
Bc. Jan Tajer, Muzeum Karlovy Vary

Záchrana hrázděného dvojdomu čp. 217 v Kraslicích
Otakar Mika, Spolek přátel města Kraslice

Stará výletní stezka Jáchymov – Ostrov
Vladimír Kříž

Obnova zámku ve Štědré
František Pánek, starosta, Obec Štědrá

Záchrana vysoké pece v Šindelové jako posledního významného dokladu staršího železářství v Krušných horách
Ing. Jiří Hrůza, Spolek za zachování hutě v Šindelové

Rekonstrukce rozhledny Bučina nad Kyselkou
Jan Mašek, Vojenské lesy a statky, divize Karlovy Vary

Záchrana a obnova hradu Hartenberg
Martina Vavřínová, Hartenberg z.s.

Obnova památek v Pramenech
Jan Lebl, Obnova obce Prameny

Jáchymov – přínos archeologického výzkumu k poznání počátků horního města
Bc. Martin Volf, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Most

Bájný kopec Föllerberg
Jiří Milt, Hornický spolek Solles Chodov

Záchrana zcela zapomenutých a opomíjených památek v krajině Karlovarska
Jaroslav Vyčichlo, Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Studium oboru Dokumentace památek na příkladu realizace projektu Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele
Bc. Roman Švec, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Rekonstrukce měšťanského domu č.p. 133 v Jáchymově
Martin Hruška

Záchrana a obnova areálu bývalých lázní Kyselka
Miroslav Perout, Lázně Kyselka o.p.s.

Obnova křížové cesty v barokní krajině u Valče
Ing. Tomáš Petr, Národní památkový ústav

Opravy zdevastovaného panského dvora a zámku Nový Dvůr na Chebsku
Oto Teuber, starosta, Obec Nový Kostel

Možnosti a příklady kofinancování archeologických výzkumů při stavebních pracích v Karlovarském kraji
Mgr. Filip Prekop, Národní památkový ústav v Lokti

 

« 1 z 2 »
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/prvni-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/
Twitter
SHARE

Napsat komentář