Čtvrtý ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V úterý 18. února 2020 proběhl ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech – Dvorech třetí ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, který uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s s Karlovarským krajem. Obsahem konference byla prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2018.

Záštitu nad konferencí převzala paní ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji 2020konference_plakat_PROGRAM

Smyslem setkání bylo prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference bylo rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazněly přednášky na téma ochrany hornických památek v Krušných horách, obnovy zvonových fondů významných kostelů, záchrany staveb lidové architektury, či drobných památek v krajině Karlovarska, Sokolovska a Chebska. Představeny budou postupy při obnově památkových objektů prostřednictvím tradičních řemeslných postupů, či možnosti a formy prezentace kulturního dědictví v rámci expozic a mnoho dalších zajímavých regionálních příspěvků.

Mezi přednášejícími byli pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Poděkování patří všem přednášejícím i návštěvníkům z řad spolků, obcí a institucí, působících na poli památkové péče ze všech koutů Karlovarského kraje. Velmi nás těší trvalý zájem o naší konferenci, kterou v průběhu celého dne navštívilo asi 200 posluchačů. S ohledem na kladné a nadšené ohlasy budeme v pořádání konference budeme proto pokračovat i v následujících letech.

 

Program konference:

Hornické památky Krušných hor a jejich památková ochrana
RNDr. Michal Urban, CSc., Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

Historie Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci a jeho činnost
Miroslav Irovský, Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci

Obnova architektonického výrazu poutního chrámu sv. Anny v Sedleci jako doklad konceptu staveb markrabat bádenských
Mgr. Lubomír Zeman, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

Model města Žlutice kolem roku 1750
Mgr. Martin Cikán, Asociace recentní archeologie z.s.

Loketské zvony a jejich obnova
Miloš Bělohlávek, Loketské zvony, z.s.

Revitalizace Perninského rašeliniště
Luděk Písařík, Mgr. Vladimír Melichar, Lesy ČR s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Rekonstrukce krovu zámečku Javorná
Bc. Roman Klouček, Woodworking Inspiration s.r.o.

Obnova renesančního městského domu čp. 29 v Horní Blatné
Jan Mokrý

Podloží, zdivo a sklepení sokolovského zámku z geologického hlediska
RNDr. Petr Rojík, Ph.D., Muzeum Sokolov

Obnova reliktů kostela sv. Mikuláše pod Krudumem
Mgr. Jiří Klsák, Klub přátel Karlových Varů

Nová expozice Církevní umění západního Krušnohoří v Ostrově
Jaroslav Vyčichlo, Město Ostrov

Obnova drobných historických památek na Tepelsku
Ludvík Poláček, Martin Klepal, Město Teplá

Báňské vodní příkopy. Hodnota a limity jejich památkové ochrany na příkladu Puškařovské strouhy
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D., Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

Obnova klenby presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru
Ing. Martin Volný, Projektstav s.r.o.

Archeologizovaný zajatecký tábor u důlního závodu Sauersack a na něj vázané přírodovědné hodnoty
Mgr. Jan Hasil Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Ing. Petr Krása, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Bc. Petr Hasil, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ústí nad Labem

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/ctvrty-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/
Twitter
SHARE