Druhý ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhl v zastupitelském sále MěÚ Ostrov na zámku v Ostrově druhý ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, který uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Městem Ostrov a Domem kultury Ostrov. Obsahem konference byla prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2017.

Záštitu nad konferencí převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji 2018   Program konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji 2018

Smyslem setkání bylo prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference bylo rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazněly přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, panských sídel, hospodářských objektů, či lidové architektury. Posluchači se dozví o významných archeologických průzkumech, či zpřístupňování a prezentaci významných hornických památek Krušnohoří. Dále budou představeny postupy při konzervaci zdiva zřícenin historických objektů, při zpracování stavebně-historického průzkumu a při dokumentaci historických krovů a reliktů zaniklého osídlení. Zajímavé bude rovněž povídání o obnově drobných památek a minerálních pramenů v znovuobjevované kulturní krajině. Všechny příspěvky budou zaměřeny na oblast Karlovarska, Sokolovska a Chebska.

Mezi přednášejícími byli pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Poděkování patří všem přednášejícím i návštěvníkům z řad spolků, obcí a institucí, působících na poli památkové péče ze všech koutů Karlovarského kraje. Zájem opět překonal naše očekávání a během dne se na konferenci prostřídalo odhadem asi 200 návštěvníků. Z důvodu stále rostoucímu zájmu a kladným a nadšeným ohlasům budeme v pořádání konference pokračovat i v následujících letech.

Akce je pro svůj přínos plánována i v následujících letech a setkávání odborníků i veřejnosti z oblasti památkové péče v Karlovarském kraji se, doufejme, stane vítanou tradicí se stejně neutuchajícím zájmem publika.

Seznam přednášejících:

Záchrana areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru v Doupovských horách
Jaroslav Vyčichlo, Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Benediktinské probošství v Boči a jeho role při kolonizaci Krušných hor ve středověku
Bc. Martin Volf, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v.v.i.

Průzkum a obnova objektu bývalé tvrze v zaniklé vsi Pomezná na Chebsku
Petr Jaška

Kokořovský dvůr ve Žluticích – ohrožená barokní památka
Mgr. Martin Váňa, Asociace recentní archeologie z.s.

Průzkum a obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Bystřici
Mgr. Lubomír Zeman, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

Záchrana kostela sv. Bartoloměje v Přílezech
Ing. Václav Lupínek, ZO ČSOP Alter meles

Staré cesty přes Doupovské hory – dokumentace osídlení navazujícího na historické cesty
Ing. arch. Jaroslav Pachner a Hugo Sedláček, Oblastní muzeum v Chomutově

Renovace kostela sv. Vavřince v Chodově
Miloš Bělohlávek, Město Chodov

Kované sakrální památky na Karlovarsku a okolí
Jindřiška Váňová, Umělecké kovářství Ivo Rudolf

Živý zámek Toužim
Michal Nedvídek, Živý zámek Toužim z.s.

Obnova minerálních pramenů Mariánskolázeňska a Tepelska – přírodně-historický fenomén
Mgr. Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum Mariánské Lázně

Chebský fenomén – krovy městských domů
Mgr. David Otáhal, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

Nové poznatky o historii dolu Mauritius na Hřebečné
RNDr. Michal Urban, CSc. a Marek Nesrsta, Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s

Rekonstrukce zemědělské usedlosti čp. 7 v zaniklé vsi Vysočany u Ovesných Kladrub
Lenka Augustová

ArchaeoMontan 2018 v západním Krušnohoří. Hornická krajina mezi Hroznětínem, Horní Blatnou a Božím Darem
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D., Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/druhy-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/
Twitter
SHARE

Napsat komentář