Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji 2018

Konference-Péče-o-památky-a-krajinu-v-Karlovarském-kraji-2018

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá ve spolupráci s Městem Ostrov a Domem kultury Ostrov ve čtvrtek 8. února 2018 na zámku v Ostrově druhý ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji – prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2017.

Záštitu nad konferencí převzaly paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazní přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, panských sídel, hospodářských objektů, či lidové architektury. Posluchači se dozví o významných archeologických průzkumech, či zpřístupňování a prezentaci významných hornických památek Krušnohoří. Dále budou představeny postupy při konzervaci zdiva zřícenin historických objektů, při zpracování stavebně-historického průzkumu a při dokumentaci historických krovů a reliktů zaniklého osídlení. Zajímavé bude rovněž povídání o obnově drobných památek a minerálních pramenů v znovuobjevované kulturní krajině. Všechny příspěvky budou zaměřeny na oblast Karlovarska, Sokolovska a Chebska.

Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Seznam přednášejících:

Záchrana areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru v Doupovských horách
Jaroslav Vyčichlo, Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Benediktinské probošství v Boči a jeho role při kolonizaci Krušných hor ve středověku
Bc. Martin Volf, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v.v.i.

Průzkum a obnova objektu bývalé tvrze v zaniklé vsi Pomezná na Chebsku
Petr Jaška

Kokořovský dvůr ve Žluticích – ohrožená barokní památka
Mgr. Martin Váňa, Asociace recentní archeologie z.s.    

Průzkum a obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Bystřici
Mgr. Lubomír Zeman, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti    

Záchrana kostela sv. Bartoloměje v Přílezech
Ing. Václav Lupínek, ZO ČSOP Alter meles    

Staré cesty přes Doupovské hory – dokumentace osídlení navazujícího na historické cesty
Ing. arch. Jaroslav Pachner a Hugo Sedláček, Oblastní muzeum v Chomutově

Renovace kostela sv. Vavřince v Chodově
Miloš Bělohlávek, Město Chodov    

Kované sakrální památky na Karlovarsku a okolí
Jindřiška Váňová, Umělecké kovářství Ivo Rudolf    

Živý zámek Toužim
Michal Nedvídek, Živý zámek Toužim z.s.  

Obnova minerálních pramenů Mariánskolázeňska a Tepelska – přírodně-historický fenomén
Mgr. Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum Mariánské Lázně

Chebský fenomén – krovy městských domů
Mgr. David Otáhal, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

Nové poznatky o historii dolu Mauritius na Hřebečné
RNDr. Michal Urban, CSc. a Marek Nesrsta, Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s    

Rekonstrukce zemědělské usedlosti čp. 7 v zaniklé vsi Vysočany u Ovesných Kladrub
Lenka Augustová    

Obnova drobných památek v krajině u Protivce
JUDr. Pavel Pekárek, Protivecké kříže    

ArchaeoMontan 2018 v západním Krušnohoří. Hornická krajina mezi Hroznětínem, Horní Blatnou a Božím Darem
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D., Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

 

Program konference bude probíhat ve čtvrtek 8. února 2018 od 9.00 do 17.00 v zastupitelském sále na zámku v Ostrově. Vstup volný.

Tisková zpráva o prvním ročníku konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji konané na zámku v Ostrově dne 23. února 2017: http://dokumentacepamatek.cz/prvni-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
   

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji-2018/
Twitter
SHARE

2 Komentářů

  1. Pingback: Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji 2018

  2. Pingback: Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji -

Napsat komentář