Třetí ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve čtvrtek 14. února 2019 proběhl ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech – Dvorech třetí ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, který uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s s Karlovarským krajem. Obsahem konference byla prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2018.

Záštitu nad konferencí převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

 

Smyslem setkání bylo prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference bylo rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazněly přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, záchrany rozsáhlých areálů panských sídel, krajinářských parků, či drobných památek v krajině Karlovarska, Sokolovska a Chebska. V souvislosti se 100. výročí konce 1. světové války byly prezentovány také různé způsoby péče o pietní místa a objekty spojené s úctou k padlým.

Představeny byly postupy při restaurování uměleckých děl a sochařských objektů a mnoho dalších zajímavých regionálních příspěvků. Program doplnil videodokument o první etapě oprav krovu lodi kostela sv. Václava v Radošově a atmosféru po celý den obohacovaly barokní a neoklasické skladby na elektrickou kytaru od interpreta Jean de Carro.

Mezi přednášejícími byli pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Poděkování patří všem přednášejícím i návštěvníkům z řad spolků, obcí a institucí, působících na poli památkové péče ze všech koutů Karlovarského kraje. Zájem opět překonal naše očekávání a během dne se na konferenci prostřídalo odhadem asi 200 návštěvníků. Z důvodu stále rostoucímu zájmu a kladným a nadšeným ohlasům budeme v pořádání konference pokračovat i v následujících letech.

Program konference:

Má vlast cestami proměn – příběhy domova
Ing. Drahomíra Kolmanová, Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s.

Zpřístupnění sklepení sokolovského zámku
Ing. Michael Rund, Muzeum Sokolov p.o.

Restaurování kamenných památek na Doupovsku
MgA. Michal Durdis, Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Záchrana kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách
Ing. Martin Volný, Obec Verušičky

Obnova špýchárku bývalé drátovny v jáchymovském Mlýnském údolí
Mgr. Lubomír Zeman, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

Obnova areálu zříceniny hradu Neuberg a zpřístupnění věže
Kamila Červenková, Obec Podhradí

Monument/um – audiovizuální projekt Lenky Dusilové na podporu památek
Mgr. Soňa Paleta, APPLAUSE Projects, z. s.

Obnova pomníků 1. světové války ve Výspě, v Opatově a v Lubech. Obnova hrobky rodiny Baštů v Lubech
Jan Kreuzinger, Město Luby

100 let Bečovské botanické zahrady
Ing. Jiří Šindelář, Bečovská botanická zahrada

Pohnutý osud karlovarského poutníka
Ing. Stanislav Wieser, Mgr. Jiří Klsák, Klub přátel Karlových Varů

Horní Hrad v promněnách času
Bc. Lukáš Procházka, Horní Hrad o.p.s.

Obnova vitráží v kostele sv. Jiří v Horním Slavkově
Alexandr Terek, Město Horní Slavkov

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově – postup rekonstrukce
Ing. Jan Kruliš, Kostel Kozlov z.s.

Statické zajištění hradu Engelsburg – Andělská hora
Bedřich Loos, Libor Kočí, Mgr. Filip Prekop, Stavební huť Hartenberg

Pietní místo Jindřichovice
Luděk Písařík, Lesy ČR s.p., krajské ředitelství Karlovy Vary

Stopy velké války – mapování pomníků obětem 1. světové války v Karlovarském kraji
PhDr. Vladimír Bružeňák

Obnova památek Pšovska
Ing. Radmila Houdková, Obec Pšov

videodokument I. etapa oprav krovu lodi kostela sv. Václava v Radošově

hudební vystoupení Jean de Carro – barokní a neoklasické skladby na elektrickou kytaru

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/treti-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/
Twitter
SHARE

Napsat komentář