Konference Metody a výstupy dokumentace památek v Ostrově

Konference Metody a výstupy dokumentace památek2

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Oranžerii Václava Havla Městské knihovny v Ostrově v nádherném prostředí zámeckého areálu odbornou konferenci Metody a výstupy dokumentace památek.

Záštitu nad konferencí Metody a výstupy dokumentace památek převzala paní děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Předmětem konference bylo prezentovat zájemcům nejnovější metody, formy a výstupy dokumentace památek a kulturního dědictví využívané v oblasti památkové péče. Účastníci konference získali přehled o aktuálních trendech a dostupných možnostech dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví, které budou moci následně využít ve své praxi.

Představeny byly interdisciplinární postupy při zpracovávání dokumentace památek – stavební zaměření objektů, inventarizace prvků, fotogrammetrie, či 3D skenování – základ pro vypracování výstupů ve formě SHP a OPD. Další prezentace se týkaly specializovaných metod dokumentace – dendrochronologie, trasologie kamene a geofyzikálního průzkumu. Prezentovány byly také výstupy dokumentace historických objektů pomocí bezpilotních prostředků včetně praktické ukázky v zámeckém parku. Zájemcům o problematiku byl představen obor „Dokumentace památek“, vyučovaný na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Konference byla určena pro odborné pracovníky a úředníky veřejné správy v oblasti památkové péče, kultury a cestovního ruchu, pracovníky muzeí, správce a vlastníky památkových objektů, členy zájmových organizací a spolků zabývajících se záchranou a obnovou památek, uchazeče o studium a studenty oborů souvisejících s ochranou, záchranou a dokumentací památek a kulturního dědictví.

Poděkování patří všem přednášejícím i návštěvníkům za jejich zájem, především pak pracovníkům Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D. za podporu a spolupráci při organizaci setkání a jejich aktivní účast.

Program konference:

Stavební zaměření jako nutná součást dokumentace historických staveb
Bc. Vít Liška, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Stavebněhistorický průzkum a Operativní průzkum a dokumentace v péči o stavební památky
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Trasologie kamene, mechanoskopie, analytická trasologie jako dokumentační metody
Michal Cihla, Muzeum Karlova mostu

Drony při dokumentaci a digitalizaci památek
Petr Lněnička, Vertical Images s.r.o.

Fotogrammetrie: specifika užití pro potřeby dokumentace hmotného kulturního dědictví
Mgr. Jan Horák, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Praktická ukázka použití dronů při dokumentaci památek (v zámeckém parku)
Petr Lněnička, Vertical Images s.r.o.

Využití 3D skenování při dokumentaci památek
Bc. Anna Lišková, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Interdisciplinární výzkum středověké venkovské architektury
Bc. Martin Volf, Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v.v.i.

Studium oboru Dokumentace památek a specializace Stavební historie na katedře historie FF UJEP
Mgr. David Skalický, DiS., Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Určování stáří dřevěných konstrukcí pomocí dendrochronologické analýzy
Mgr. David Otáhal, Národní památkový ústav, úop. v Lokti

Inventarizace okenních a dveřních výplní jako součást průzkumu památek
Bc. Roman Švec, DiS., Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/konference-metody-a-vystupy-dokumentace-pamatek-v-ostrove/
Twitter
SHARE

Napsat komentář