Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji 2019

Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji 2019

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem ve čtvrtek 14. února 2019 v Krajské knihovně v Karlových Varech – Dvorech třetí ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji – prezentace činnosti spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2018.

Záštitu nad konferencí převzaly paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

 

V programu zazní přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, záchrany rozsáhlých areálů panských sídel, krajinářských parků, či drobných památek v krajině Karlovarska, Sokolovska a Chebska. V souvislosti se 100. výročí konce 1. světové války bude zastoupeny různé způsoby péče o pietní místa a objekty spojené s úctou k padlým.  Představeny budou postupy při restaurování uměleckých děl a sochařských objektů a mnoho dalších zajímavých regionálních příspěvků.

Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Seznam přednášejících:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově – postup rekonstrukce
Ing. Jan Kruliš, Kostel Kozlov z.s.

Obnova areálu zříceniny hradu Neuberg a zpřístupnění věže
Kamila Červenková, Obec Podhradí

Stopy velké války – mapování pomníků obětem 1. světové války v Karlovarském kraji
PhDr. Vladimír Bružeňák

Záchrana kaple Nejsvětější Trojice ve Verušičkách
Ing. Martin Volný, Obec Verušičky

Restaurování kamenných památek na Doupovsku
MgA. Michal Durdis, Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Obnova památek Pšovska
Ing. Radmila Houdková, Obec Pšov

100 let Bečovské botanické zahrady
Ing. Jiří Šindelář, Bečovská botanická zahrada

Horní Hrad v promněnách času
Pavel Palacký, Jakub Hejtík, Horní Hrad o.p.s.

Pohnutý osud karlovarského poutníka
Ing. Stanislav Wieser, Mgr. Jiří Klsák, Klub přátel Karlových Varů

Obnova vitráží v kostele sv. Jiří v Horním Slavkově
Alexandr Terek, Město Horní Slavkov

Statické zajištění hradu Engelsburg – Andělská hora
Bedřich Loos, Stavební huť Hartenberg

Obnova špýchárku bývalé drátovny v jáchymovském Mlýnském údolí
Mgr. Lubomír Zeman, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti

Monument/um – audiovizuální projekt Lenky Dusilové na podporu památek
Mgr. Soňa Paleta, APPLAUSE Projects, z. s.

Zpřístupnění sklepení sokolovského zámku
Ing. Michael Rund, Muzeum Sokolov p.o.

Obnova pomníků 1. světové války ve Výspě, v Opatově a v Lubech. Obnova hrobky rodiny Baštů v Lubech
Jan Kreuzinger, Město Luby

Pietní místo Jindřichovice
Luděk Písařík, Lesy ČR s.p., krajské ředitelství Karlovy Vary
videodokument I. etapa oprav krovu lodi kostela sv. Václava v Radošově

hudební vystoupení Jean de Carro – barokní a neoklasické skladby na elektrickou kytaru

 

Program konference bude probíhat ve čtvrtek 14. února 2019 od 9.00 do 17.00 ve velkém sále Krajské knihovny v Karlových Varech – Dvorech. Vstup volný.
Minulé ročníky: http://dokumentacepamatek.cz/konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji-2/

Pozvánka na facebooku: https://www.facebook.com/events/194660291462143/

PARTNEŘI KONFERENCE
           

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
     

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji-2019/
Twitter
SHARE

Napsat komentář