Podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého u Novosedel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V neděli 30. října 2016 členové Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska vykopali a znovu vztyčili zapomenutý rozvalený podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1912 v křoví při silnici ze vsi Novosedly do Močidlece. Do krajiny jsme tak vrátili další drobnou památku a postupně zaplňujeme bílá místa na mapách krajiny našeho regionu.

Sochu sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora nechala zřídit v roce 1912 rodina dvorního rady Dr. Franze Schwarze z usedlosti čp. 25 zvané „bei Korla“ na bývalém rozcestí u mostku přes Hrádecký potok při levé straně silnice do Močidlece asi 600 metrů severovýchodně od vsi Novosedly (Nebosedl). Dříve vedla cesta přes dřevěný most, který stával naproti plastice obklopen stromy. Na 3. vojenském františko-josefském mapování z let 1877-1880 je v této poloze zachycen patrně kříž z druhé poloviny 19. století, který zde stával před vztyčeným plastiky.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být socha sv. Jana Nepomuckého udržována a postupně chátrala. Během druhé poloviny 20. století byl nakonec opuštěný a neudržovaný objekt rozvalen a vrcholová plastika patrně odstraněna. Celé okolí následně zarostlo náletovými křovinami. Rozvalený podstavec uvádí žlutická rodačka Gertrud Träger ve své publikaci Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz z roku 1993, i ve starší Heimatbuch des Kreises Luditz z roku 1971. Publikace Umělecké památky Čech patrně omylem lokalizuje sochu sv. Jana Nepomuckého k silnici do Chlumu. Částečně zasypaný rozvalený podstavec kříže byl objeven v hustých křovinách na okraji silnice v dubnu roku 2016 při mapování a terénní dokumentaci památek na Pšovsku v rámci tvorby regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska.

Členové spolku za pomoci zastupitele obce Pšov Jaroslava Sajdla ze Semtěše vyřezali a vysekali náletové křoviny a celé místo rozvaleného podstavce vyčistili. V těsném sousedství mohutného soklu, částečně viditelného nad terénem, byly vyzvednuta neporušená horní krycí deska podstavce. Za soklem byla vykopána středová část podstavce, která byla zavalena velkým kamenem, svezeným ze sousedního pole. Na přední straně středové části podstavce se objevil mělký výklenek, ve kterém bývala původně vsazena skleněná nápisová deska. Věnovací nápis nám mohl doplnit historii objektu, deska se však nedochovala. Vysekaný nápis na přední straně soklu je dnes již také nečitelný. Odhalené části podstavce byly poté očištěny, seskládány a objekt následně vztyčen na odkopaném soklu v místě nálezu.

Znovuvztyčený, mohutný, 1,3 metru vysoký, hranolový pískovcový podstavec s vynesenou profilovanou horní krycí deskou s připojenou profilovanou hranolovou podestou a profilovanou patkou.  V mělkém vpadlém rámci na přední straně podstavce bývala původně patrně vsazena snad skleněná deska s věnovacím nápisem. Ostatní stěny středové části podstavce jsou hladké, bez členění. Základnu podstavce tvoří mohutný hranolový sokl s profilací v horní části. Na přední straně soklu je drobným písmem vysekán, dnes díky silnému zvětrání nečitelný německý nápis. Podstavec je postavena na jednoduchém hranolovém pískovcovém stupni, který je podložen plochými čedičovými kameny. Na podstavci bývala v minulosti postavena vrcholová figurální plastika dnes již neznámé podoby a provedení, představující sv. Jana Nepomuckého.

Odhalený a znovuvztyčený podstavec si přijela prohlédnout rovněž starostka obce Pšov Ing. Radmila Houdková, se kterou bude nyní Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska spolupracovat na celkové obnově objektu a úpravě jeho okolí. Po úspěšné akci jsme spolu s paní starostkou navštívili interiéry venkovského kostelíku sv. Jiljí v nedaleké vsi Chlum, který v současnosti prochází postupnou rekonstrukcí. Původně gotický kostel z první poloviny 14. století byl v roce 1758 barokně přestavěn a rozšířen o novou věž. Po roce 1945 byl však kostel opuštěn a postupně chátral. Vnitřní zařízení opuštěného kostela bylo následně vydrancováno a rozkradeno. Nepřístupný kostel se před obnovou nacházel již v havarijním stavu.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/podstavec-sochy-sv-jana-nepomuckeho-u-novosedel/
Twitter
SHARE

Napsat komentář