Úprava prostranství kolem zdevastovaného kostela ve Svatoboru

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V polovině října 2017 jsme ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště přistoupili k plánované úpravě prostranství kolem zchátralého kostela Nanebevzetí Panny Marie ve vsi Svatobor v Doupovských horách v souvislosti s připravovanou záchranou objektu.

Již na počátku července 2017 byla vypracována Ing. Petrem Fukou zpráva o stavu vzrostlých listnatých stromů rostoucích v těsné blízkosti kostela, které již korunami přerůstaly samotný objekt a svými větvemi narušovaly jeho stavební konstrukce a vnější fasády, a zároveň svými kořenovými systémy narušovaly konstrukci kamenné ohradní zdi včetně tělesa samotné terasy, na které kostel stojí.

Mezi stromy byla zastoupena 9 x lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmenu 80-176 cm, 2 x javor klen (Acer pseudoplatanus) o průměru 74-140 cm a 1 x vrba jíva (Salix caprea) o průměru 146 cm, rostoucí ve většině případů ve vzdálenosti 1,3 až 1,5 m od hrany kamenné zdi obepínající prostor kolem kostela. Vzhledem ke krátké vzdálenosti šlo předpokládat silné prokořenění celého prostoru mezi kostelem ohradní zdí s tím, že kořeny zeď zcela jistě přímo (růstem do zdi) či nepřímo (tlakem) narušují. Při budoucí případné opravě zdi by navíc zcela jistě došlo k poškození kořenů, což by dle rozsahu poškození mohlo mít v budoucnu vliv na rozvoj kořenových hnilob a případný vývrat stromů. Koruny stromů v horních partiích navíc silně zasahovaly do zděných konstrukcí a zastřešení kostela. Navrhnuto bylo proto celkové odstranění všech vyjmenovaných stromů a provedení náhradní výsadby.

Výjimku tvořily dva nejstarší a nejmohutnější stromy, lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) o obvodu 230 cm a lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu 301 cm, které rostou za závěrem kostela ve vzdálenosti 4,5 m od ohradní zdi. U těchto stromů bylo doporučeno provést zdravotní řez a mírnou obvodovou redukci korun. Zpráva se následně stala jedním z podkladů pro žádost o vydání závazného stanoviska Městského úřadu Ostrov k rekonstrukci kulturní památky a úpravě jejího prostředí.

Všechny dlouhodobě neudržované vzrostlé listnaté stromy rostoucích v těsné blízkosti kostela byly na základě schválení ze strany památkářů vykáceny, dvě nestarší a nejmohutnější lípy rostoucí za závěrem kostela byly ponechány na místě, jejich koruny redukovány, zpevněny a ošetřeny. Silné kmeny poražených stromů byly odtahány pomocí koní z rodinné farmy u Smržů v Lučinách, členové spolku následně z prostoru kolem zchátralého kostela odklidili vyřezané větve

Po odstranění zbytků vykácených stromů pařezovou frézou a úpravě terénu budou na původních místech historické výsadby (včetně stromů odstraněných v minulosti) vysazeny stromy nové. Díky tomuto zásahu došlo k návratu k historické podobě a po letech se tak znovu otevřel pohled na těleso monumentálního barokního kostela tyčícího se na kamenné terase na zaniklou vsí.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/uprava-prostranstvi-kolem-zdevastovaneho-kostela-ve-svatoboru/
Twitter
SHARE

1 Komentář

  1. Christian Soika

    Serdecni Dik vsechny a hodne stesti!!!!!

Napsat komentář