Brigáda na zaniklém hradě na Kostelní Horce u Bražce

Brigáda na zaniklém hradě na Kostelní Horce u Bražce 2

V sobotu 5. srpna 2017 provedli členové Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s archeology karlovarského muzea Mgr. Jiřím Klsákem a Bc. Janem Tajerem první etapu rekultivace lokality zaniklého raně gotického hradu na Kostelní Horce u Bražce v Doupovských horách.

Menší raně gotický hrádek byl vystavěn v 1. polovině 13. století na návrší Kostelní Horka asi kilometr severně od obce Bražec (Bergles). Zdejší hrad se poté spolu se sousedním farním kostelem sv. Bartoloměje stal jádrem kolonizace nejbližšího okolí. První přímá zmínka o hradě na Kostelní Horce však pochází z roku 1316, kdy jej držel jistý zeman Hynek z Bražce. Během opakovaného dobývání Kostelní Horky za husitských válek ve 20. letech 15. století hrad zcela vyhořel a již nebyl obnoven, zdiva bylo využito při obnově sousedního kostela. V letech 1986-1989 a 2015-2016 proběhly na lokalitě archeologické výzkumy karlovarského muzea. Podle některých autorů je lokalita označována jako tvrz, v takovém případě by patřila k nejstarším stavbám svého druhu v České republice.

Během brigády byla v sondách nad geotextilií, chránící konzervované zdivo panského sídla odhalené během archeologických výzkumů, navršena vrstva zeminy. Po usazení dojde k jejímu doplnění a finální úpravě terénu. Velice děkujeme všem dobrovolníků, kteří ve značně nepřístupném terénu pod bývalým hřbitovem se zříceným kostelem sv. Bartoloměje, ručně dopravili přes valy a příkopy až na vrcholovou plošinu hradiště velké množství materiálu.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/brigada-na-zaniklem-hrade-na-kostelni-horce-u-brazce/
Twitter
SHARE

Napsat komentář