Restaurování zachráněných drobných památek z Pšovska

1-Restaurování zachráněných drobných památek z Pšovska

V neděli 16. července 2017 jsme navštívili sochařský ateliér Marcela Stoklasy v Nečtinech, kde jsou aktuálně restaurovány dvě drobné památky, který náš spolek vykopal v roce 2016 na Pšovsku. Obě očištěné plastiky jsme si prohlédli a s panem sochařem konzultovali formu a podobu doplnění chybějících částí. Realizaci akce hradí obec Pšov ze svého rozpočtu a po obnově budou obě plastiky osazeny na svých původních místech v krajině.

Pískovcový podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého od Novosedel byl zbaven nečistot, znovu seskládán a slepen. Chybějící původní skleněná nápisová deska ve výklenku na přední straně podstavce bude nahrazena novou černou skleněnou deskou, na kterou jsme navrhli nový český pamětní nápis vycházející ze známé historie objektu: „Socha sv. Jana Nepomuckého. Zřízena rodinou Dr. Franze Schwarze z Novosedel čp. 25 v roce 1912“. Na soklu podstavce se nachází silně zvětralý, dnes již z větší části nečitelný německý nápis obsahující původně verše či nějakou modlitbu. Viditelná písmena budou přiznána a vyplněna černou barvou.

Pískovcový podstavec kříže od Semtěše byl rovněž zcela zbaven nečistot, znovu seskládán a slepen. Marcel Stoklasa na jeho vrchu osadil nově vytvořený pískovcový kříž latinského tvaru s pískovcovou figurální plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista a stylizovanou tabulkou v podobě svitku s nápisem „INRI“. Německý prosebný nápis na přední pohledové stěně horní části podstavce „Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen!“ a datace: „1893“ a signatura: „Mayer Theusing“ na spodní části podstavce budou obnoveny a vyplněny zlatou barvou.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/restaurovani-zachranenych-drobnych-pamatek-z-psovska-2/
Twitter
SHARE

Napsat komentář