Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá od roku 2017 konferenci Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji – prezentace činnosti spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu. Mezi přednášejícími jsou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

První ročník koference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji proběhl ve čtvrtek 23. února 2017 v Informačním centru v podkroví zámku v Ostrově. Konferenci uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Domem kultury Ostrov. Záštitu nad konferencí převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová. Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/prvni-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/

Druhý ročník koference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji proběhl ve čtvrtek 8. února 2018 v zastupitelském sále Městského úřadu Ostrov na zámku v Ostrově. Konferenci uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Městem Ostrov a Domem kultury Ostrov. Záštitu nad konferencí opět převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová. Více zde: http://dokumentacepamatek.cz/druhy-rocnik-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/

Seznam prezetejucích na proběhlých ročnících konference:

Instituce

Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech Most, v.v.i.
Muzeum Karlovy Vary
Muzeum Sokolov
Městské muzeum Mariánské Lázně
Oblastní muzeum v Chomutově
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
Vojenské lesy a statky, divize Karlovy Vary

Obce

Město Chodov
Obec Kyselka
Obec Štědrá

Spolky

Asociace recentní archeologie z.s.
Hartenberg z.s.
Hornický spolek Solles Chodov
Lázně Kyselka o.p.s.
Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s
Obnova obce Prameny
Spolek okrašlovací Vladař
Spolek přátel města Kraslice
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska
Spolek za zachování hutě v Šindelové
ZO ČSOP Alter meles
Živý zámek Toužim z.s.

Řemeslníci

Umělecké kovářství Ivo Rudolf

Přednášející

Lenka Augustová
Mgr. Ing. Jaromír Bartoš
Miloš Bělohlávek
MUDr. Hana Hnyková
Martin Hruška
Ing. Jiří Hrůza
Petr Jaška
Vladimír Kříž
Aleš Labík
Jan Lebl
Ing. Václav Lupínek
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
Jan Mašek
Otakar Mika
Jiří Milt
Michal Nedvídek
Marek Nesrsta
Mgr. David Otáhal
Ing. arch. Jaroslav Pachner
František Pánek
Miroslav Perout
Ing. Tomáš Petr
Mgr. Filip Prekop
Ing. Michael Rund
Hugo Sedláček
Bc. Roman Švec
Bc. Jan Tajer
Oto Teuber
RNDr. Michal Urban, CSc.
Mgr. Martin Váňa
Jindřiška Váňová
Martina Vavřínová
Bc. Martin Volf
Jaroslav Vyčichlo
Mgr. Lubomír Zeman

Mapa rozmístění příspěvků konference: