Workshop Revitalizace zaniklého hřbitova a obnova náhrobků

Workshop Revitalizace zaniklého hřbitova a obnova náhrobků

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá ve dnech 5.-8. července 2018 dobrovolnou pracovní brigádu spojenou s workshopem pod vedením zkušených pracovníků v oblasti památkové péče a údržby krajiny na téma revitalizace zaniklého hřbitova a obnova náhrobků.

Cílem workshopu je získání praktických znalostí a dovedností při rekonstrukci poškozených funerálních (a jiných) sochařských děl z kamene a příbuzných materiálů, restaurování rozbitých skleněných nápisových desek, dokumentaci náhrobků a pohřbených osob a terénních úpravách prostoru zdevastovaného hřbitova.

Účastníci budou v rámci zapojení do reálné obnovy historického hřbitova seznámeni s technologickými postupy při obnově jednotlivých objektů i celého pohřebního prostoru. Během praktických ukázek budou mít účastníci možnost vyzkoušet si prezentované postupy.

Vedoucí workshopu:

MgA. Michal Durdis, restaurátor a sochař
prezentace postupu rekonstrukce rozvalených a poškozených náhrobků (očištění kamene od nečistot a mikrovegetace, seskládání, slepení a sčepování náhrobků)

Mgr. Bára Lebocová, restaurátorka porcelánu
prezentace postupu restaurování rozbitých nápisových desek (seskládání střepů, slepení skleněných desek, případné vyplnění chybějících částí)

Ing. Petr Fuka, arborista
prezentace postupu úpravy terénu (celkové odstranění pařezů a zbytků vyřezaných křovin mezi náhrobky, úpravy terénu)

Jaroslav Vyčichlo, dokumentace památek
prezentace postupu při dokumentaci náhrobků (stavební měření, fotodokumentace, opisy nápisů, identifikace zemřelých osob a jejich osudů)

Všichni lektoři jsou členy Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska.

Workshop je určen pro širokou veřejnost, především pak pro členy zájmových spolků a dalších neziskových organizací, studenty historických a stavebních oborů, vlastníky historických objektů, pracovníky v památkové péči, řemeslníky, zájemce o regionální historii, zachránce památek ad.

 

Místo: hřbitov, ves Svatobor (Doupovské Hradiště)

GPS: 50°14’32.032″N, 13°1’32.820″E

Termín: 5. – 8. července 2018

 

Dobrovolná pracovní brigáda spojená s workshopem bude probíhat denně od 10.00 do 18.00 hodin. Účast na workshopu je možná i dle možností účastníků ve vybraných dnech, není nutné absolvovat celý program. Ubytování možné ve vlastním stanu přímo v místě konání.

Účastníci nechť zvolí vhodný pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice. Dle možností s sebou vlastní pracovní náčiní (potřeba budou stavební kolečka, lopaty, rýče, krumpáče, hrábě, pilky, nůžky na živé ploty, motyčky, sekery atd.)

 
Případné zájemce prosíme o zaslání informačního emailu na adresu vycichlo.jaroslav@gmail.com s počtem osob a plánovaným termínem účasti, abychom zajistili dostatek pracovního náčiní.
 

Pozvánka na facebooku: https://www.facebook.com/events/373098739845358/

Revitalizace zdevastovaného hřbitova ve Svatoboru – http://dokumentacepamatek.cz/revitalizace-zdevastovaneho-hrbitova-ve-svatoboru/

Další informace: Jarda Vyčichlo, 773 593 801, vycichlo.jaroslav@gmail.com

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/workshop-revitalizace-zanikleho-hrbitova-a-obnova-nahrobku/
Twitter
SHARE

Napsat komentář