Prohlídka krypty pánů z Plankenheimu pod kostelem v Chodově

16_Prohlídka krypty pánů z Plankenheimu v Chodově

V úterý 8. května 2018 byla pro členy Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska domluvena soukromá prohlídka šlechtické krypty pánů z Plankenheimu pod kostelem sv. Vavřince v Chodově po dokončeném archeologickém a antropologickém průzkumu. Odborným výkladem prohlídku doprovodil historik města Chodova Miloš Bělohlávek.

Rodová hrobka pánů z Plankenheimu byla vystavěna současně se stavbou nového barokního farního kostela sv. Vavřince v letech 1725-1733. Dokončení krypty bylo prováděno ve velkém spěchu, neboť již na počátku roku 1733 těžce onemocněl stavitel kostela, rytíř Franz Flamin Johann z Plankenheimu. Stavební práce v kryptě byly dokončeny dne 4. května 1733 a o tři dny později rytíř z Plankenheimu zemřel. Dne 9. května 1733 byl následně Franz Flamin Johann z Plankenheimu do hrobky pod tehdy ještě nedokončeným kostelem pohřben jako první člen svého rodu.

Dne 23. ledna 1734 byly poté do krypty přeneseny ostatky devíti jeho příbuzných z hrobky kostela sv. Václava v Lokti. Jednalo se o ostatky rodičů Jana Viléma z Plankenheimu a Uršuly Barbory, rozené von Doboneck, a jejich sedmi zemřelých dětí, sourozenců Franze Flamina, kteří zemřeli v dětském věku.

Smrtí Franze Flamina vymřela chodovská větev pánů z Plankenheimu po meči. Marie Anna, jedna z dcer Franze Flamina se poté provdala za rytíře Brauna z Braunsdorfu. Členi tohoto rodu následně jako držitelé zámku v Horní Chodově využívali kostelní kryptu až do konce 18. století jako svou rodovou hrobku. Jedním z posledních a zároveň jediným pohřbených nešlechtického původu se stal v roce 1761 zdejší farář a děkan Wenzl Spitzl, který byl uložen stranou v levé části hrobky. Krátce poté bylo v rámci reforem Marie Terezie pohřbívání do kostelních krypt a hrobek z hygienických důvodů zakázáno.

Suché prostředí a přirozené odvětrávání nevyužívané krypty následně zabránilo rozkladu a vedlo k celkové či částečné mumifikaci několika těl pohřbených jedinců přirozenou cestou. Krátce po druhé světové válce byla však krypta pod kostelem vykradena. Při snaze nalézt cennosti u zemřelých byly násilím otevřeny všechny rakve a vyházeny některé kosterní pozůstatky. Ve druhé polovině 20. století se následně stala hrobka opakovaným cílem vandalů.

Ve dnech 17. – 28. července 2017 proběhl archeologický a antropologický průzkum kostelní pod vedením antropologa dr. Andreje Shbata z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a archeologa Mgr. Michala Beránka z chebského muzea. V Karlovarské krajské nemocnici byly odborně vyšetřeny mumie Johanna Ferdinanda Brauna z Braunsdorfu a jeho ženy Marie Anny, rozené z Plankenheimu. Pomocí CT skeneru se podařilo zjistit mnoho informací o jejich zdravotním a fyzickém stavu. Na základě skenování lebky Franze Flamina Johanna z Plankenheimu byl vytvořen model lebky, který následně posloužil jako podklad k 3D počítačové rekonstrukci ideální podoby zakladatele chodovského kostela.

V sobotu 12. května 2018 bude u příležitosti 285. výročí úmrtí významného chodovského šlechtice a zakladatele zdejšího kostela rytíře Franze Flamina Johanna z Plankenheimu proběhne církevní rozloučení a uložení ostatků chodovských šlechticů do pietně upravené hrobky. Kostelní krypta bude následně na dlouhá desetiletí znovu uzavřena.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/prohlidka-krypty-panu-z-plankenheimu-pod-kostelem-v-chodove/
Twitter
SHARE

Napsat komentář