Workshop Revitalizace hřbitova ve Svatoboru 5.-8. 7. 2018

Workshop Revitalizace hřbitova ve Svatoboru 5. - 8. 7. 2018

Ve dnech 5. – 8. července 2018 uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska první workshop pod vedením zkušených pracovníků v oblasti památkové péče a údržby krajiny na téma revitalizace zaniklého hřbitova a obnova náhrobků. Během workshopu se nám podařilo znovuvztyčit asi 30 náhrobků, další tři desítky jsme nově vykopali a připravili na příští akci. Zároveň jsme upravili velkou část plochy hřbitova, odvezli nápisové desky a medailonky na slepení a pracovali na dokumentaci pohřběných osob.

Cílem workshopu bylo získání praktických znalostí a dovedností při rekonstrukci poškozených funerálních (a jiných) sochařských děl z kamene a příbuzných materiálů, restaurování rozbitých skleněných nápisových desek, dokumentaci náhrobků a pohřbených osob a terénních úpravách prostoru zdevastovaného hřbitova. Účastníci byli v rámci zapojení do reálné obnovy historického hřbitova seznámeni s technologickými postupy při obnově jednotlivých objektů i celého pohřebního prostoru. Během praktických ukázek budou mít účastníci možnost vyzkoušet si prezentované postupy.

Vedoucí workshopu:

MgA. Michal Durdis, restaurátor a sochař
prezentace postupu rekonstrukce rozvalených a poškozených náhrobků (očištění kamene od nečistot a mikrovegetace, seskládání, slepení a sčepování náhrobků)

Mgr. Bára Lebocová, restaurátorka porcelánu
prezentace postupu restaurování rozbitých nápisových desek (seskládání střepů, slepení skleněných desek, případné vyplnění chybějících částí)

Ing. Petr Fuka, arborista
prezentace postupu úpravy terénu (celkové odstranění pařezů a zbytků vyřezaných křovin mezi náhrobky, úpravy terénu)

Mgr. Jelena Kriegelsteinová, Jaroslav Vyčichlo, dokumentace památek
prezentace postupu při dokumentaci náhrobků (stavební měření, fotodokumentace, opisy nápisů, identifikace zemřelých osob a jejich osudů)

Workshop byl určen pro širokou veřejnost, především pak pro členy zájmových spolků a dalších neziskových organizací, studenty historických a stavebních oborů, vlastníky historických objektů, pracovníky v památkové péči, řemeslníky, zájemce o regionální historii, zachránce památek ad.

Děkujeme všem účastníkům za jejich nasazení a pomoc při záchraně hřbitova. Sboru dobrovolných hasičů Kyselka za dovezení vody, obci Kyselka za půjčení stanů a obci Doupovské Hradiště za materiální podporu a spolupráci.

« 1 z 2 »
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/workshop-revitalizace-hrbitova-ve-svatoboru-5-8-7-2018/
Twitter
SHARE

1 Komentář

  1. Eva Mašková

    Dobrý den, ráda se zúčastním vašeho dalšího workshopu. Náš hřbitov na opravu stále čeká:). děkuji za případné upozornění na nový termín.

Napsat komentář