Zahájení čištění náhrobků na hřbitově ve Svatoboru

Zahájení čištění a dokumentace náhrobků na hřbitově ve Svatoboru

V sobotu 6. května 2017 zahájil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska čištění a podrobnou dokumentaci jednotlivých rozvalených náhrobků na ploše zdevastovaného hřbitova ve Svatoboru v Doupovských horách.

Po dokončení celkového vykácení a vyřezání celé plochy náletovými křovinami i vzrostlými stromy zcela zarostlého hřbitova se otevřel pohled na desítky až stovky rozvalených náhrobků v různém stupni devastace. Části náhrobků, někdy celá hrobová místa, lze v terénu zatím pouze tušit, neboť jsou skryty pod vrstvou zeminy, která se zde za několik posledních desetiletí nanesla.

Během první brigády se nám podařilo očistit prvních několik náhrobků u ohradní zdi za vstupem na hřbitov. Vykopané části náhrobků prozatím po očištění kompletujeme a skládáme na vlastní hrobové místo. Jednotlivé náhrobky důkladně dokumentujeme, pořizujeme jejich fotodokumentaci a opisujeme veškeré nápisy. Výsledkem bude vytvoření soupisu zde pohřbených občanů včetně konečného plánu hřbitova. Rekonstrukce rozbitých skleněných a porcelánových nápisových desek a plastik se ujme naše členka, restaurátorka porcelánu a keramiky Mgr. Barbora Lebocová.

V dopoledních hodinách jsme na hřbitově spolu s paní starostkou obce Doupovské Hradiště Jarmilou Boškovou přivítali účastníky tradičního pochodu „Pustý zámek 2017“ do Doupovských hor. Zhruba stovka turistů si prohlédla po dlouhých letech znovu přístupný hřbitov a vyslechla krátké povídání o jeho historii i plánovém postupu při jeho revitalizaci. Velice děkujeme všem, kteří následně přispěli na naše aktivity.

Po hrubém očištění všech náhrobků bude poté následovat bude následovat samotné vztyčení a konečná obnova dochovaných náhrobků a hrobových míst. Obnovena bude kamenná ohradní zeď hřbitova včetně objektu bývalé márnice, ve které poté snad bude instalována výstavka o historii hřbitova a obnově hřbitova. Provedena bude rovněž revitalizace krásné listnaté aleje, která roste podél cesty, stoupající od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z bývalého hřbitova se tak, doufejme, na konci našich prací stane důstojné pietní místo.

V neděli 22. října 2017 proběhne slavnostní setkání při příležitosti 125 let od vysvěcení hřbitova.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/zahajeni-cisteni-nahrobku-na-hrbitove-ve-svatoboru/
Twitter
SHARE

Napsat komentář