Vyřezání náletových dřevin ve farním areálu ve Svatoboru

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Během velikonoční brigády v sobotu 31. března 2018 jsme dokončili celkové vykácení a vyřezání náletových stromů a křovin z interiérů objektů bývalé barokní fary a přilehlých hospodářských budov i celé farní zahrady ve vsi Svatobor v Doupovských horách. Práce na vyčištění areálu byly zahájeny v listopadu roku 2017. Stromy a keře rostoucí na korunách obvodového zdiva rozpadlých budova a vzrostlé stromy v přízemí i patře fary, které svými kořenovými systémy již značně narušovaly zděné konstrukce objektů, jsme museli pokácet za pomoci horolezecké techniky. Celý bývalý farní areál byl následně dočištěn od vyřezaných větví a kmenů.

Nyní budou probíhat přípravné práce na rekonstrukci objektu bývalé fary a přilehlých hospodářských budov. V následujících měsících proběhne vyklízení mohutné vrstvy sutin v interiéru fary ze zřícené střechy a krovů a propadlých stropů. Ze suterénu bude odstraněn veškerý navezený komunální odpad včetně několika televizí apod. Zároveň bude upraven terén bývalé farní zahrady do původní podoby. V průběhu prací se budeme snažit postupně provizorně staticky zajistit všechny havarijní části zdevastovaných objektů. Farní areál chceme využívat jako zázemí pro naše aktivity při záchraně Svatoboru a později také jako centrum obnovy památek na území Doupovských hor.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/vyrezani-naletovych-drevin-ve-farnim-arealu-ve-svatoboru/
Twitter
SHARE

Napsat komentář