Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá ve spolupráci s Domem kultury Ostrov ve čtvrtek 23. února 2017 na zámku v Ostrově první ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji – prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2016.

Záštitu nad konferencí převzaly paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazní přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, či rozsáhlých rekonstrukcí hradů a zámků. Posluchači se dozví o významných archeologických výzkumech a zajímavých nálezech v našem regionu, ale také podrobnosti o zpřístupňování hornických památek a starých dolů. Smutnější částí bude povídání o bývalém komunistickém pracovním táboře, či revitalizaci zdevastovaného hřbitova. Dále budou představeny postupy při rekonstrukcích historických měšťanských domů, rozhledny, záchraně technických památek, nebo objektů bývalého lázeňského areálu. Zajímavé bude rovněž povídání o obnově starých historických cest a drobných památek v znovuobjevované kulturní krajině. Všechny příspěvky budou zaměřeny na oblast Karlovarska, Sokolovska a Chebska.

Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Seznam přednášejících:

Obnova kostela sv. Václava v Radošově
Aleš Labík, starosta, Obec Kyselka

Péče o hornické památky a jejich prezentace na příkladech dolu Jeroným u Rovné a Štoly č.1 v Jáchymově
Ing. Michael Rund, ředitel, Muzeum Sokolov

Obnova drobných památek a tvorba turistických tras v krajině Žluticka
MUDr. Hana Hnyková, Spolek okrašlovací Vladař

Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary 2016
Bc. Jan Tajer, Muzeum Karlovy Vary

Záchrana hrázděného dvojdomu čp. 217 v Kraslicích
Otakar Mika, Spolek přátel města Kraslice

Stará výletní stezka Jáchymov – Ostrov
Vladimír Kříž

Obnova zámku ve Štědré
František Pánek, starosta, Obec Štědrá

Záchrana vysoké pece v Šindelové jako posledního významného dokladu staršího železářství v Krušných horách
Ing. Jiří Hrůza, Spolek za zachování hutě v Šindelové

Rekonstrukce rozhledny Bučina nad Kyselkou
Jan Mašek, Vojenské lesy a statky, divize Karlovy Vary

Záchrana a obnova hradu Hartenberg
Martina Vavřínová, Hartenberg z.s.

Obnova památek v Pramenech
Jan Lebl, Obnova obce Prameny

Jáchymov – přínos archeologického výzkumu k poznání počátků horního města
Bc. Martin Volf, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Most

Bájný kopec Föllerberg
Jiří Milt, Hornický spolek Solles Chodov

Záchrana zcela zapomenutých a opomíjených památek v krajině Karlovarska
Jaroslav Vyčichlo, Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska

Studium oboru Dokumentace památek na příkladu realizace projektu Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele
Bc. Roman Švec, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Rekonstrukce měšťanského domu č.p. 133 v Jáchymově
Martin Hruška

Záchrana a obnova areálu bývalých lázní Kyselka
Miroslav Perout, Lázně Kyselka o.p.s.

Obnova křížové cesty v barokní krajině u Valče
Ing. Tomáš Petr, Národní památkový ústav

Opravy zdevastovaného panského dvora a zámku Nový Dvůr na Chebsku
Oto Teuber, starosta, Obec Nový Kostel

Možnosti a příklady kofinancování archeologických výzkumů při stavebních pracích v Karlovarském kraji
Mgr. Filip Prekop, Národní památkový ústav v Lokti

Program konference bude probíhat ve čtvrtek 23. února 2017 od 10.00 do 18.00 v Informačním centru v podkroví zámku v Ostrově. Vstup volný.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
       

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/pozvanka-konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji/
Twitter
SHARE

Napsat komentář