Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji 2024

konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem v úterý 20. února 2024 v Krajské knihovně v Karlových Varech – Dvorech již šestý ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji – prezentace činnosti spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje.

Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference je rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

Záštitu nad konferencí převzala radní pro oblast kultury a památkové péče Karlovarského kraje Oľga Haláková a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkovou péči, ochranu kulturní krajiny, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

V programu zazní přednášky na téma obnovy historických památek regionu se zaměřením na sakrální stavby, drobné památky v krajině i technické stavby na území Karlovarska, Sokolovska a Chebska. Představeny budou zajímavé archeologické výzkumy v Karlovarském kraji. Seznámíme se postupy při rekonstrukcích prováděných odbornými institucemi, soukromými investory i zapálenými nadšenci z nejrůznějších spolků. Představeny budou nově vzniklé regionální expozice prezentující historii a kulturní dědictví našeho kraje a mnoho dalších zajímavých regionálních příspěvků.

Program konference bude probíhat v úterý 20. února 2024 od 9.00 do 17.00 ve velkém sále Krajské knihovny v Karlových Varech – Dvorech. Vstup volný.

Minulé ročníky: http://dokumentacepamatek.cz/konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji-2/

Pozvánka na facebooku: https://www.facebook.com/events/784788010157815/

Děkujeme všem za šíření pozvánky a povědomí o této konferenci prostřednictvím Vašich informačních kanálů.

Těšíme se na další milé setkání.

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://dokumentacepamatek.cz/konference-pece-o-pamatky-a-krajinu-v-karlovarskem-kraji-2024/
Twitter
SHARE